Vernisáž výstavy Letka 13 v Balneo múzeu

Gonzo - 2.12.2016
 

Letka 13 – najúspešnejšia slovenská stíhacia letka

1939 - 1944

Letka 13 je najznámejšou a najúspešnejšou slovenskou stíhacou letkou v histórii. Jej existencia bola bytostne spojená s Piešťanmi. V Piešťanoch vznikla, mala tu svoje sídlo, z Piešťan vzlietla na frontové bojisko i na svoj osudný a zničujúci bojový let proti Američanom a odchodom vojenskej posádky a väčšiny pilotov z Piešťan do SNP jej existencia definitívne zanikla.

Letka 13 vznikla na jeseň v roku 1939 reorganizáciou z letky 37. Organizačne spadala pod stíhaciu II. peruť (veliteľ mjr. Vladimír Kačka) Leteckého pluku so sídlom v Piešťanoch. Po vypuknutí 2. svetovej vojny bola 2x  nasadená na východnom fronte. Prvé nasadenie bolo krátko po napadnutí ZSSR v lete 1941 (jún až august 1941), kedy letka podporovala slovenské pozemné jednotky postupujúce po boku Nemecka do vnútrozemia ZSSR. V tejto fáze piloti bojovali na ešte predvojnových stíhacích dvojplošníkoch Avia B.534 československej výroby. Po dvoch mesiacoch bola v dôsledku porúch a strát na technike letka stiahnutá na Slovensko a v nasledujúcom roku išla časť vybraných pilotov na preškolenie do okupovaného Dánska na moderné nemecké lietadlá Messerschmitt Bf 109

.

p. Vladimír Krúpa - riaditeľ Balneologického múza / p. Andrej Bolerázsky / p. Stano Bursík

Druhý krát sa letka (I. a II. garnitúra) zúčastnila bojov proti Červenej armáde v období rokov 1942 až 1943. Tu už piloti bojovali začlenení do nemeckej Luftwaffe ako samostatná letecká jednotka. Frontová základňa letky 13 bola najdlhšie v Anape v Rusku na pobreží Čierneho mora. Na východnom fronte dosiahla letka celkovo 215 zostrelov nepriateľských sovietskych lietadiel (čo tvorilo vyše 98 % všetkých zostrelov, ktoré cez vojnu dosiahlo slovenské letectvo). Po stiahnutí z frontu bola letka 13 pretvorená na Pohotovostnú letku, ktorej úlohou bolo brániť západné Slovensko a hlavné mesto pred nepriateľskými náletmi. To sa jej stalo aj osudným, keď 26.6.1944 bola počas leteckého boja s Američanmi prakticky zničená. Po vypuknutí povstania sa väčšina pilotov letky 13 pridala k SNP alebo preleteli na stranu Červenej armády a stali sa súčasťou 1. čs. zmiešanej leteckej divízie.

Letka 13 tvorila elitnú časť slovenskej vojnovej armády. Z ideologických dôvodov (boj po boku Nemecka proti Sovietskemu zväzu) sa však o letke v minulom režime nemohlo verejne hovoriť ani písať a táto téma bola silne tabuizovaná. Drvivá väčšina pilotov bola za účasť v boji proti ZSSR prepustená v 50. rokoch 20. storočia z armády. A to aj napriek tomu, že išlo o špičkových pilotov s frontovými skúsenosťami. Väčšine nepomohlo dokonca ani to, že sa pridali k SNP, alebo sa stali súčasťou letectva československej armády bojujúcej po boku ZSSR pri oslobodzovaní Československa.  

  

Braník z SGC Martin  

Výstava venovaná letke 13 je prvou svojho druhu na Slovensku. Je logické a príhodné, že sa koná v Piešťanoch. Táto slávna letka bola s Piešťanmi bytostne spojená, nielen že v Piešťanoch mala svoju domovskú základňu ako súčasť tu sídliaceho Leteckého pluku, ale viacerí jej piloti sa tu narodili, v miestnom aeroklube absolvovali prvé stretnutia s letectvom a mnohí tu po vojne ostali aj žiť. Výstava tak pripomína Piešťancom, a nielen im, významnú, ale i tragickú časť našich národných dejín.   

Informácie o letke 13 v súčasnosti pozná len úzky okruh odbornej verejnosti a ľudia, ktorých príbuzní v nej pôsobili. Výstava sa snaží priblížiť toto najzložitejšie obdobie novodobých slovenských dejín. Podáva však nielen suché fakty a čísla, ale dáva letke 13 konkrétne mená a prostredníctvom jednotlivých osudov a príbehov jej jednotlivých príslušníkov ukazuje, že história nie je čierna a biela a pohľad na ňu bol v minulosti spolitizovaný a ideologicky podmienený. Výstava prináša pohľad na pôsobenie a osudy letky nielen počas ťaženia na východnom fronte v boji proti ZSSR, ale aj jej pôsobenie v ochrane vzdušného priestoru Slovenska počas vojny a nakoniec aj činnosť jej príslušníkov v Slovenskom národnom povstaní. 

Letka 13 nie je len vojenská jednotka s číslom, ale sú to tragické a zložité osudy jej jednotlivých príslušníkov, ktorých táto ich služba ovplyvnila na celý život, alebo ktorí aj svoj život v nej položili. 

Výstava je realizovaná v spolupráci Balneologického múzea Piešťany, za ktoré sa na nej podieľal Mgr. Andrej Bolerázsky a priateľa leteckej histórie a odborníka na letku 13 Stana Bursu.

za materiál ďakujem Andrejovi Bolerázskemu

súvisiace články :

Vo vzduchu i na zemi

Heinkel He-111 Vzdušných zbraní

photo - Balneologické múzeum Piešťany
photo - Balneologické múzeum Piešťany
vernisáž výstavy Letka 13 v Balneologickom múzeu Piešťany vernisáž výstavy Letka 13 v Balneologickom múzeu Piešťany vernisáž výstavy Letka 13 v Balneologickom múzeu Piešťany vernisáž výstavy Letka 13 v Balneologickom múzeu Piešťany
vernisáž výstavy Letka 13 v Balneologickom múzeu Piešťany vernisáž výstavy Letka 13 v Balneologickom múzeu Piešťany vernisáž výstavy Letka 13 v Balneologickom múzeu Piešťany vernisáž výstavy Letka 13 v Balneologickom múzeu Piešťany
vernisáž výstavy Letka 13 v Balneologickom múzeu Piešťany vernisáž výstavy Letka 13 v Balneologickom múzeu Piešťany Bf-109E Vzdušných zbraní Avia B-534 Vzdušných zbraní
vernisáž výstavy Letka 13 v Balneologickom múzeu Piešťany vernisáž výstavy Letka 13 v Balneologickom múzeu Piešťany vernisáž výstavy Letka 13 v Balneologickom múzeu Piešťany vernisáž výstavy Letka 13 v Balneologickom múzeu Piešťany
vernisáž výstavy Letka 13 v Balneologickom múzeu Piešťany vernisáž výstavy Letka 13 v Balneologickom múzeu Piešťany


comments powered by Disqus