Verejná súťaž na prenájom letiska Očová

Gonzo - 26.12.2016
 

Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov na prenájom plochy letiska :

  • 1. minimálna cena ročného prenájmu 5.000 EUR
  • 2. doba prenájmu 20 rokov
  • 3. účel prenájmu – prevádzkovanie letiska (motorové a bezmotorové lietanie, parašutizmus, letecký výcvik ap.) s doložením prevádzkového povolenia Dopravného úradu Bratislava v lehote do 9 mesiacov od účinnosti nájomnej zmluvy
  • 4. predloženie koncepcie rozvoja letiska so záväzkom preinvestovania minimálne 250.000 EUR do nehnuteľného majetku, vrátane investície do skvalitnenia prenajatej plochy letiska v lehote do 48 mesiacov od účinnosti nájomnej zmluvy

pár faktických poznámok : verejná súťaž bola vyhlásená 20.12.2016 / súťažné návrhy prijíma obec Očová do 20.1.2017 / p.starosta PhDr. Ján Senko kandidoval za stranu SMER do Národnej rady SR / existuje architektonický návrh na prestavbu existujúcich budov na letisku / Aeroklub Očová už predal svoju administratívnu budovu na letisku

Obávam sa, že verejná súťaž na prenájom letiska je začiatok faktickej privatizácie letiska Očová, napríklad kratučkým dodatkom k zmluve

súvisiace články :  Vizualizácia letiska Očová NG (New Generation)

photo - padaj.sk
photo - padaj.sk


comments powered by Disqus