Uzávierka letiska Prievidza (LZPE)

Gonzo - 13.8.2018
 

Dôležité upozornenie !

Od 15.08.2018 je letisko Prievidza uzavreté z dôvodu modernizácie. Počas realizácie výstavby bude letisko uzatvorené pre všetky prílety a odlety. Pre potreby prevádzkovateľa letiska a jeho užívateľov bude dočasne zriadená neverejná RWY 04/22. Použitie dočasnej RWY je možné len na základe povolenia prevádzkovateľa letiska.

Informácie sú poskytované na :  + 421 / 911 11 05 04,  alebo  www.aeroklub-prievidza.sk

Ďakujem

Ľuboš Jánošík

riaditeľ

Aeroklub Prievidza

photo - AdMich
photo - AdMich
letisko Prievidza


comments powered by Disqus