Ustanovujúca konferencia SNA - Lisková / 1968

Gonzo - 2.8.2011
 

Ako to vtedy bolo ?

Prišiel rok 1968 a jar, ktorá sa do histórie zapísala ako Pražská jar. Neobišla ani letectvo na Slovensku.Väčšina dnešných členov aeroklubov si na tieto roky nepamätá, tí pätnásť až dvadsať roční ešte nežili a dnešní tridsiatnici boli v tejto pohnutej dobe deti. Preto by som chcel veľmi stručne opísať priebeh vývoja udalostí na Slovensku pred viac ako dvadsiatimi rokmi

vstup do albumu na Google Photos

Čo sa vtedy stalo a za akých okolností vznikol Slovenský národný aeroklub ? Kto sa o to pričinil, kto boli tí ľudia ?  A čo robia dnes ?

Pretože som bol "pri tom" a v strede toho diania, otvoril som doma založené a zožltnuté doklady z tohto obdobia, oprášil magnetofónové pásky a i pamäť a začal som spomínať 

V roku 1968 existovalo na Slovensku Oblastné letecké stredisko Zväzarmu so sídlom vo Vajnoroch, ktorému " šéfoval " perfektný človek, nadšenec športového lietania na Slovensku pplk. Anton Šoška. Na tomto oddelení som pracoval ako plachtársky inšpektor pre Slovensko. Oblastné letecké stredisko riadilo priamo 21 slovenských aeroklubov. Samo bolo riadené leteckým oddelením ÚV Zväzarmu v Prahe a podliehalo pod ÚV Zväzarmu hospodársky, odborne i metodicky. Orgány slovenského výboru (SV)  Zväzarmu nemohli do toho nejako zvlášť zasahovať. Pri SV Zväzarmu bola síce vytvorená letecká sekcia na čele s pilotom bratislavského Aeroklubu Ing. Milošom Ortom, ale jej právomoc bola malá. Vtedajší predseda SV Zväzarmu plk. Juraj Gwoth bol veľkým fanúšikom letectva a často prichádzal na letisko a neraz sme spolu lietali

Vývoj po Januárovom zasadaní ....... sa stretol s podporou všetkých členov spoločnosti a teda i ľudí na úseku letectva, zamestnancov a aktivistov na našich letiskách. Rozborom celej situácie na úseku letectva na Slovensku sa zaoberá podrobná, viac ako tridsaťstranová analýza leteckékého vývoja, vypracovaná v roku 1970, z ktorej budem niektoré vety citovať

O možnosti vzniku Slovenského Národného Aeroklubu a Českého Národného Aeroklubu sa hovorilo na IMZ plachtárskych inšpektorov vo Vrchlabí koncom februára 1968, ktorého som sa za Slovensko zúčastnil spolu s mojim kolegom Štefanom Ščamburom, ktorý sídlil na letisku v Prešove. V tej dobe sme boli na Slovensku iba dvaja plachtárski inšpektori. Vtedajší vedúci inšpektor bezmotorového lietania na ÚV Zväzarmu v Prahe bol František Kdér, ktorý viedol IMZ, a informoval o možnosti vzniku Aeroklubu. Po príchode do Bratislavy som o tom informoval na pracovnej porade všetkcý zamestnancov OLS

Prvá vhodná spoločná schôdza zástupcov všetkých Aeroklubov Slovenska bola v dňoch 16. - 17. marca 1968 v Nitre, kde sa konalo plánované IMZ predsedov plachtárskych odborov a náčelníkov aeroklubov. Popri preskušovaní z techniky pilotáže na L-13 sa riešili bežné otázky zamerané na organizáciu a metodiku leteckého výcviku. A teraz budem citovať časť z analýzy : Za prípravu, priebeh a výsledky uvedeného IMZ boli zodpovední plachtárski inšpektori s. Smolka a Ščambura. V prvý deň popri plánovanom programe boli prejednané z iniciatívy s. Smolku a Veslára otázky úprav organizačnej štruktúry Zväzarmu . Diskusia k tejto otázke vyústila ku kritike Zväzarmu a znehodnocovania jej výsledkov

V tejto atmosfére došli účastníci jednania pričinením s. Smolku a Veslára a niektorých ďalších k záveru, vytvoriť Slovenský Národný Aeroklub  

L+K 14 / 1990

Gusto Šmehýl,  Františka Hanovca  vyznamenáva Miloš Ort

miesto konania konferencie Ružomberok - Lisková

Palo Veslár - prvý prezident SNA 

     za materiál ďakujem Palovi Veslárovi a Marošovi Szabó sen.

Plénum Slovenského národného aeroklubu

na základe výsledkov volieb podľa jednotlivých odborov SNA a podľa delegovania jednotlivých aeroklubov tvoria :

 1. Veslár Pavol, predseda SNA / AK Senica
 2. Frič Tomáš, podpredseda SNA / AK Poprad
 3. Harasthy Juraj, podpredseda SNA / AK Poprad
 4. Zámečník Vladimír, podpredseda SNA / AK Prievidza
 5. pplk. Šoška Anton, gener. sekretár SNA / Bratislava
 6. pplk. Vesperín Róbert, člen pléna SNA / Praha
 7. Jambrich Ľudovít , člen pléna SNA / AK Žilina
 8. Saban Jaroslav, člen pléna SNA / AK Ražňany
 9. Smolka Jozef, člen pléna SNA / OLS Bratislava
 10. Lednár Ivan, člen pléna SNA / AK Bratislava
 11. Tencer Emil, člen pléna SNA / AK Prievidza
 12. Valachovič Ján, člen pléna SNA / AK Partizánske
 13. Hybben Jaroslav, člen pléna SNA / OLS Bratislava
 14. Nemček Ivan, člen pléna SNA / AK Trnava
 15. Huliak Július, člen pléna SNA / AK Zvolen
 16. pplk. Mäsiar Anton, člen pléna SNA / OLS Bratislava
 17. Šutta František, člen pléna SNA / AK Bratislava
 18. Kuchta Dušan, člen pléna SNA / AK Martin
 19. Fulop Vojtech, člen pléna SNA / AK Nitra
 20. Stehlík Vladimír, člen pléna SNA / AK Holíč
 21. Rehák Milan, člen pléna SNA / AK Trenčín
 22. Blaho Milan, člen pléna SNA / AK Piešťany
 23. Králik Viliam, člen pléna SNA / AK Dubnica
 24. Peťko Ján, člen pléna SNA / AK Lučenec
 25. Chalachan Juraj,člen pléna SNA / AK Ružomberok
 26. Vitáliš Milan, člen pléna SNA / AK Banská Bystrica
 27. Majoroš Imrich, člen pléna SNA / AK Prešov
 28. Vancák Ján, člen pléna SNA / AK Košice
 29. Oravec Jozef, člen pléna SNA / AK Kamenica nad Cirochou
 30. Divok Ján, člen pléna SNA, / AK Spišská Nová Ves

Revízna a kontrolná komisia SNA :

 1. Ort Miloš / AK Bratislava
 2. Kaszaš Ladislav / AK Žilina
 3. Hajdin Štefan / AK Bratislava
 4. Kapustová Alžbeta / AK Nitra
 5. Maňka Tomáš / AK Bratislava

Stano Danihel (AK Bratislava) vhadzuje hlasovací lístok, vpravo od neho je Július Gendiar, vľavo od neho je Anton Valo (AK Partizánske), po jeho ľavej ruke je Fero Šutta (AK Bratislava)

Ako to vtedy bolo ? článok 1 Ako to vtedy bolo ? článok 2 Ako to vtedy bolo ? článok 3 Ako to vtedy bolo ? článok 4
plénum SNA ustanovujúca konferencia SNA / 1968 ustanovujúca konferencia SNA / 1968 Gusto Šmehýl, Františka Hanovca vyznamenáva Miloš Ort
miesto konania konferencie Ružomberok - Lisková Palo Veslár - prvý prezident SNA plk. Beckovský Betka Kapustová a Jaro Hybben


comments powered by Disqus