Únos lietadla ČSA K-65 Čáp / OK-DFF zo Senice

Gonzo - 19.12.2016
 

K-65 Čáp / OK-BOT ilustračné photo - archív jimat / planes.cz

svedectvo p. Rudolfa Krivošíka, člena závodnej stráže, vo veci odcudzenia lietadla K-65 Čáp / OK-DFF z letiska Zväzarmu v Senici, dňa 3. augusta 1959

V mesiaci decembri 1957 som nastúpil do zamestnania ako strážny na letišti Zväzarmu v Senici, kde pracujem až doteraz. K výkonu tejto služby, resp. ostrahe letišťa sme dvaja. Službu vykonávame tak, že v zimnom období sa obidvaja navzájom vo službe striedame po 8 hodinách, takže týždeň vykonávam službu vo dne a druhý týždeň zase v noci 

Po dobu celého mesiaca júla 1959 až do dnešného dňa vykonával som na letišti Zväzarmu v Senici iba nočnú službu s nástupom od 20:00 hod do 05:00 hod. Tak tomu bolo aj dňa 2.8.1959. Pri nástupe služby som sa hlásil náčelnikovi letiska, čo zvyčajne vždy pri nástupe služby robím. Náčelník je priamo ubytovaný na letišti. Toho dňa, resp. v noci som nespozoroval nič podozrelého, čo by snáď nasvedčovalo k odcudzeniu lietadla. K ránu dňa 3.8.1959 asi o 03:45 hod. keď som sedel v miestnosti strážnice, počul som zvonku zvuk motoru, z čoho som hneď usúdil, že niekto štartuje lietadlo k odletu

Domnieval som sa, že lietadlo štartuje pilot, ktorý s týmto lietadlom asi 4 - 5  dní v skorých ranných hodinách práškuje na poliach zemiaky proti mandelinke. Ja som potom vyšiel z vrátnice von, kde som sa pozastavil medzi dvermi a pýtal som sa osoby, ktorá lietadlo štartovala, že prečo tak skoro dnes prišli, nakoľko pravidelne lietadlo za účelom práškovania pozemkov štartuje až o 04:00 hod. Na môj dopyt som však nedostal žiadnu odpoveď a podľa zvuku motoru som usúdil, že neznáma osoba lietadlo ďalej štartuje k odletu. Až vtedy sa mi toto jednanie zdalo podozrivé. Hoci bola vonku veľká hmla, predsa som videl obrys lietadla ako sa toto dalo do pohybu. To bolo odo mňa vzdialené asi 30 metrov. Ja som začal za lietadlom bežať, pričom som vytiahol z puzdra služobnú pištoľ a v smere lietadla som vystrelil 4 rany do podvozku lietadla. Lietadlo však unikalo ďalej, avšak ako sa zodvihlo resp. odpútalo od zeme som pre veľkú hmlu nevidel. Potom som sa urýchlene odobral do služobnej miestnosti náčelníka, ktorému som medzi dvermi hlásil, že lietadlo nám bolo niekým odcudzené, ten to potom telefonicky hlásil na SNB do Malaciek

K uvedenému lietadlu by som chcel ešte poznamenať, že odcudzené lietadlo bolo vonku pred strážnicou vo vzdialenosti asi 30 metrov. Bolo zakotvené tak, že zadok i obidve krídla boli silným povrazom priviazané k železným tyčiam, ktoré boli zatlčené do zeme. Okrem toho lietadlo bolo prikryté plachtou - voštenou. Nemám vedomosť, kto by mohol byť páchateľ krádeže spomenutého lietadla, pretože ako som už vyššie uviedol, toho som pre veľkú hmlu pri lietadle nevidel a tiež neviem udať, či bol páchateľ sám, alebo či ich bolo viacej. Keď som počul prvé štartovanie lietadla zo strážnice, som bol presvedčený, že to štartuje pilot lietadla, ktorý s lietadlom práškuje polia a preto keď som vyšiel z vrátnice von nešiel som ani k blízkosti lietadla

Podľa zistenia neznámy páchateľ odrezal všetky štrangy, ktorými bolo lietadlo pripevnené na železné tyče. Počas služby som v nočnej dobe obišiel objekt letiska asi 4 razy, pričom som v blízkosti letiska nikoho nevidel, nič podozrelého nepozoroval. V dobe keď som sa zdržoval na strážnici som nespal, ani nedriemal

Všetko som uviedol podľa pravdy a viacej nemám, čo by som k uvedenému prípadu dodal

Pilot uneseného lietadla sa volal Emil Švec (1925 - 2010), podarilo sa mu uletieť do Rakúska, kde získal politický azyl, neskôr ho ŠTB uniesla naspäť do Československa / Ústav pamäti národa 

svedectvo Jána Kovačíka, náčelníka navijákovej stanice Senica

dňa 3.8.1959 ráno o 03:45 hod. som bol zo spánku prebudený nahodením motora lietadla. Nakoľko mávam zastlané okno dekou nevidel som či je vonku šero, alebo deň, na to som počul krik a strieľanie. Ja už som bol na nohách a utekal som k telefónu, keď mi strážnik Krivošík Rudolf pribehol povedať, že pravdepodobne nám niekto ukradol lietadlo, lebo že bez zahrievania motoru rovno odštartoval. Ihneď som volal leteckú dispečerskú službu Malacky, s ktorou som nadviazal telefonické spojenie za 5 - 6 minút

Keď som hlásil dispečerovi, že sa jedná o úlet, krúžilo lietadlo ešte v blízkosti letiska. Nakoľko bola mlha, pravdepodobne stúpal na mlhu. Behom tých 5 - 6 minút, keď som sa nemohol dovolať Malaciek som to oznámil ešte na SNB, aby sa oni snažili dostať spojenie s dispečerom, nakoľko nám uletelo lietadlo. V čase 04:05 prišla na letisko i osádka spomínaného lietadla

K prípadu podotýkam, že dňa 30.7.1959 v popoludňajších hodinách bol pilot lietadla ČSA upozornený náčelníkom KA s.pplk. Mäsiarom, že sme nie schopný na našom letišti zaistiť dostatočne stráženie lietadla a aby si zaistili potrebné. Ďalej podotýkam, že mi nebola hlásená prevádzka pri ich začatí letového dňa, čím mohol vzniknúť omyl u strážneho, že sa jedná o posádku lietadla

situačný náčrt letiska Senica na mape mierky 1 : 10.000 / materiál pochádza z archívu SNA

photo - jimat / planes.cz
photo - jimat / planes.cz
svedectvo p. Krivošíka vo veci únosu lietadla K-65 Čáp svedectvo p. Krivošíka vo veci únosu lietadla K-65 Čáp svedectvo p. Jána Kovačíka, náčelníka stanice Senica situačný náčrt letiska Senica


comments powered by Disqus