Úlet J.Kinského na Šohajovi VT-125 / OK-0657 z Vajnor do Rakúska

Gonzo - 16.12.2016
 

Dňa 24.5.1959 došlo k úletu lietadla VT-125 / OK-0657 Šohaj pilotovaného pilotom Kinský Jiřím. Vyšetrovaním na základe výpovedí svedkov komisia prišla k tomuto úzáveru :

Dňa 24.5.1959 na letišti KA Bratislava - Vajnory bol organizovaný letový deň podľa plánu. V odpoludňajších hodinách bolo prevádzané len bezmotorové lietanie, ktoré riadil inštruktor II. triedy - aktivista npor. Šumpák Stanislav, ktorý t.č. zastupuje krajského plachtárskeho inštruktora na letišti Vajnory v riadení bezmotorového výcviku. Krajský plachtátsky inštruktor je t.č. na vojenskom cvičení  

Lietanie bolo organizované podľa rozkazu pre lietanie a plánovanej tabuľky. Asi o 15:23 hod. došlo na tomto letišti k úletu vetroňa za hranice. Situácia na letišti bola nasledovná :

pilot Kinský Jiří štartoval o 14:40 hod. na lietadle VT-125 / OK-0657 Šohaj s úkolom vyhľadávať stúpavé prúdy po dobu jednej hodiny v priestore letišťa Vajnory. (pozn. Gonzo - pokračovanie nájdete na priloženom pdf-ku, vzhľadom na rozsah dokumentácie vo forme zápisníc z vypočúvania jednotlivých členov prevádzky ho budem opakovane up-datovať)

Jiří Kinský sa narodil v Plzni a s leteckým plachtárskym výcvikom začal na letisku Brno - Medlánky  

Prvotné informácie od seniorov Aeroklubu naznačovali, že by malo ísť o úlet člena bohatého a vplyvného rodu Kinských, avšak po preštudovaní materiálov si myslím, že v tomto prípade išlo len o zhodu mien " Kinský "

převod člena medzi KA Praha - Točná a KA Bratislava - Vajnory, z priloženého životopisu vyplýva, že p. Kinský na Točnej nelietal, nakoľko sa venoval modernému päťboju, a bol členom reprezentačného družstva ČSR v uvedenom športe

Kádrový materiál Jiřího Kinského tu z pochopiteľných dôvodov neprikladám, napriek tomu, že ho spis obsahuje. Niežeby obsahoval niečo mimo rámec, ale z príncípu sem tento bonzácky materiál nepatrí 

Jiří Kinský bol členom KA Brno - Medlánky, kde začal s leteckým výcvikom na vetroňoch 

vyjadrenie kádrového odboru Hydroprojektu Praha

" Nenamietamie nič proti tomu, aby sa náš zamestnanec Ing. Jiří Kinský vo svojom voľnom čase zúčastnil leteckej prevádzky a výcviku v Krajském Aeroklubu " !!

Míru zdar !

odporúčanie Dielenského výboru 3 ROH Hydroprojekt Praha

" Súdruh Ing. Jiří Kinský je zamestnaný v našom závode. Svoje povinnosti si na pracovisku plní svedomite.  Zapojil sa do socialistickej súťaže a do zlepšovateľského hnutia. Závodný výbor ROH odporúča jeho prijatie za člena Krajského Aeroklubu Zväzarmu "

vyhodnotenie prepočtov preletu / Krajská správa Ministerstva vnútra Bratislava

Prepočty uvedené na mape Československej republiky merítka 1 : 1.500 000 na zadnej strane sú pripravované na ulietnutie vzdialenosti v priamom letec 40 - 50 km. Prepočty sú počítané pre výkonné vetrone Šohaj rady VT-125 a VT-425. Prepočet z výšky 2.500 m zodpovedá ulietnutiu vzdialenosti 40 až 50 km, pri počiatočnej rýchlosti 140 km v hodine. Prepočet z výšky 1.350 m dáva možnosť preletu od letišťa Vajnory preletieť cez hranice pri sile protivetru 20 km za hodinu 

Výška 900 mnedáva predpoklad úletu za hranice vzhľadom na kopcovitý terén a prípadne prevládajúci smer vetru sever a severozápad. V prípade vetru juh juhovýchod vzhľadom na svahy Malých Karpát prichádza do úvahy i táto alternatíva preletu hraníc. Prepočty sú počítaní za sťažených podmienok kĺzavosti vetroňov pri rýchlosti 140 km / hod., kedy opadanie vetroňa môže byť väčšie, avšak uvedené výšky odpovedajú možnosti preletu hraníc 

za umožnenie prístupu do archívu SNA ďakujem pánom Miro Gábor a Ďuro Filus

súvisiace články :

Szekelyho úlet z Vajnor

Úlet Stana Žáka na An-2 / OK-GHN do Rakúska

photo - archív sna.sk
photo - archív sna.sk
Jiří Kinský převod člena Aeroklubu KA Zväzarmu Brno - Medánky Hydroprojekt Praha - kádrový odbor
odporúčanie Dielenského výboru 3 ROH Hydroprojekt Praha vyhodnotenie prepočtov preletu posudok Jiřího Kinský z Potravinoprojektu životopis Jiří Kinský
životopis Jiří Kinský


comments powered by Disqus