Ukončenie letovej sezóny ´18 na Liptovskej Mare

Gonzo - 28.12.2018
 

Účelom tohto príspevku je naštartovať každého, komu sa páči plavákový spôsob poletovania, dať na známosť, že sa to už opäť deje pomerne blízko a že niekto "može" za presne definovaných podmienok. Fotky z letových skúšok plavákov vyrobených českou firmou floats.cz nainštalovaných na Foxe / OK-QUR 99 sú určené tým, čo "nemožu" a keď, tak maximálne prizerať sa

Dúfam, že v blízkej budúcnosti sa budem môcť podeliť na webe o skúsenostiach z lietania na plavákoch priamo od jedného z aktérov

za fotografie ďakujem Jozefovi Fillingerovi z floats.cz 

viac fotografií nájdete vo fotoprílohe

súvisiace články :

Jak jsme stavěli obouživelné plováky na EuroFox

Plavákový EuroFox z Nitry

Plavákový Sokol M-1E / OK-DHR

photo - floats.cz
photo - floats.cz
Fox / OK-QUR 99 Fox / OK-QUR 99 Fox / OK-QUR 99 Fox / OK-QUR 99
Fox / OK-QUR 99 Fox / OK-QUR 99 Fox / OK-QUR 99 Fox / OK-QUR 99


comments powered by Disqus