Účast LAA ČR na 17. ročníku Beijing Aviation Expo

Gonzo - 9.10.2017
 

V Pekingu se konal již 17. ročník Beijing Aviation Expo. Letos na něm byla poprvé oficiální expozice České republiky v rámci které vystavovaly firmy Evektor-Aerotechnik, Shark Aero, FAIR, TC Informatics a zprostředkovaně na jiném stánku i Aircraft Industries. Akci formou přednášky podpořil i Čínsko-český letecký spolek a LAA ČR.  Samozřejmá je v Číně i podpora velvyslanectví a Czechtrade, to vše v rámci projektu ekonomické diplomacie MZV a projektu A-Z řešení pro čínské všeobecné letectví, jehož je LAA ČR spoluautorem.

Zahajovací ceremoniál se konal netradičně na chodbě - i když veliké...

představa čínského realizátora českého stánku 

a realita

Sportstar byl jedním ze tří letadel s pevnými křídly na výstavě, druhým byl Taurus od Pipistrelu, a třetím byl bezpilotní prostředek UVS 100, který vznikl z ne příliš úspěšné LSA amfibie Colyaer 100

na českém stánku probíhaly intenzivní diskuse

Na výstavě bylo k vidění bezpočet bezpilotních prostředků, mne nejvíce svým tvarem zaujal X-Hawk firmy AOSSCI. Na další zajímavost jsem narazil na stánku firmy DLE Engines - mimo mnoha motorů měli na plakátu i UL/LSA letadlo D2L, které nedávno vzlétlo, bohužel vzhledem k jazykové bariéře jsem se o mnoho více nedozvěděl.

D2L

hala výstaviště 

Zvláštností Pekingského výstaviště je , že je v těsné blízkosti olympijského areálu, takže jsem místo oběda vyrazil na rychlou prohlídku.

Mapa areálu. Výstaviště je nalevo uprostřed

vpravo je známé Ptačí hnízdo

Během výstavy proběhlo několik seminářů, jeden z nich uspořádala Česká republika a vystoupili na něm všichni vystavovatelé. Zúčastnilo se jej asi 20 zájemců a několik novinářů, což lze za daných okolností hodnotit jako úspěch.

Obchodní rada velvyslanectví ČR Lukáš Opatrný při úvodním projevu

Čeští a čínští zástupci firem na českém stánku.

Přestože je pekingská výstava brána jako prestižní záležitost, mohu konstatovat, že dnes už je v Číně pro UL a LSA letadla více vhodných výstav - na jednu z nich jsme se po ukončení Beijing Aviation Expo do Sichuanu přesunuli, ale o tom až v dalším příspěvku.

Jan Fridrich

súvisiace články :  11. Airshow China 2016  ZHUHAI / GUANGDONG

zahajovací ceremoniál Beijing Aviation Expo český stánok na Beijing Aviation Expo český stánok na Beijing Aviation Expo český stánok na Beijing Aviation Expo
X-Hawk firmy AOSSCI X-Hawk firmy AOSSCI DLE Engines D2L
hala výstaviště mapa areálu, výstaviště je nalevo uprostřed Ptačí hnízdo obchodní rada velvyslanectví ČR Lukáš Opatrný při úvodním projevu


comments powered by Disqus