Turbotech TP-R90 s rekuperáciou tepla

Gonzo - 14.4.2022
 

turboprop TP-R90 na výstave Salon Mondial de I´ULM Blois 2021

Francúzska firma Turbotech sa zviditeľnila zástavbou svojho turbopropu TP-R90 o výkone 130 shp do hodne úspešného českého ultralightu VL-03 Evolution  s označením TURBINE. Nie je to prvý pokus o motorizáciu ultralajtu turbopropom, viď TL-Ultralight Stream a ďalšie. Pod článkom sú uvedené linky na články s jednotlivými projektami

Pokusy o zástavbu turbopropu trpia dvomi zásadnými problémami na strane pohonnej jednotky, o aeropláne radšej nehovoriac. Prvou je obstarávacia cena turbopropu, druhou je spotreba paliva, ktorá je neúmerne vysoká. Keď si to nakoniec prepočítate na letovú hodinu, tak z toho vypadne, že si ho môže dovoliť prevádzkovať len hŕstka majiteľov

turbotech-aero.com

Turbotech tvrdí, že technológia rekuperácie tepla, ktorú použili pvý krát pri konštrukcii malej leteckej turbíny / turbopropu (jej vývoj trval 10 rokov) obmedzila jeden z problematických bodov - vysokú spotrebu paliva. Motor je vybavený výmenníkom tepla (heat exchanger), ktorý dokáže rekuperovať (spätne získavať) teplo, ktoré by inak vo forme horúcich výstupných plynov uniklo do vzduchu. Rekuperácia sa pritom v priemysle, či pri vykurovaní bežne používa, napr. pri odpadovom horúcom vzduchu (skrutkové kompresory), odpadovej horúcej vode  

rez turbopropom TP-R90

technické údaje :  hmotnosť 80 kg / max. výkon 130 shp // spotreba paliva pri eco-cestovnej rýchlosti 19 litrov / hod. // TBO (time between overhaul) 3.000 hod. / FADEC (Full Authority Digital Engine Control)  // palivo Jet-A1 / diesel / UL91 (unleaded avgas) / AVGAS / Bio-Fuel / použitie vodíka ako paliva je vo vývoji // nízka hlučnosť / nízke vibrácie / nízke emisie  

Podľa všetkého to vyzerá, že to bude schopné páliť aj fritovací olej :)

turboprop TP-R90 s reduktorom

Turbotech vyvinul a ponúka aj turbogenerátor na báze turbíny s výmenníkom tepla s názvom TG-R55 a TG-R90 o výkone 55kW, resp. 90 kW pre hybrid-electric propulsion 

hybrid-electric propulsion / zostavu tvoria elektrické batérie - elektromotor poháňajúci vrtuľu - spaľovací motor (turbína), ktorý dobíja batérie / keď už sa tak veľa hovorí o elektrolietaní, tak hybridný pohon bude zrejme ten, ktorý bude mať ako pvý uplatnenie v lietadlách

Ampaire úspešne zalietla hybrid - electric Cessnu 337 Skymaster 

turbogenerátor TG-R55 / TG-R90

Pokiaľ by v budúcnosti došlo k postupnému zníženiu nadobúdacej ceny turbopropov úmerne s rastom ich predaja, a za podmienky, že spotreba paliva nebude vražedne vysoká, tak sa nám tu rodí nová kategória nesmierne výkonných aeroplánov v kategórii EXPERIMENTAL. Prúser je jedine v tom, že všetky existujúce konštrukcie tandemových / netandemových ultralightov bude treba prepočítať / v podstate to budú nové typy 

Turbíny s rekuperáciou tepla od Turbotechu si môžete prezrieť počas nastávajúceho Aero Friedrichshafen (27. - 30.4. 2022)   

súvisiace články :

Stream Turbo

Military Stream s turbopropom TP100 

Zálet C172T / OK-ATD s turbopropom TP100

100 hp turboprop firmy Stuttgart Engineering

Testovací Avid Flyer s turbopropom STV-100 od fy Stuttgart Engineering

TurbAero od protinožcov 

Bristell so 130 shp turbopropom Heron Engines

Turbine Zenith STOL CH701 / N742DE

Pocket Rocket / I-B648

photo / turbotech-aero.com
photo / turbotech-aero.com
Turbotech TP-R90 rez turbopropom TP-R90 turboprop TP-R90 turbogenerátor TG-R55 / TG-R90


comments powered by Disqus