Trocha vzduchu

Gonzo - 30.10.2013
 

Zoskok z Blaníka  -   podobné video z letiska Partizánske

L-23 Super Blaník /  OM-0218
L-23 Super Blaník / OM-0218


comments powered by Disqus