The Blackburn Wing

Gonzo - 22.2.2015
 

Práca a odkaz Roberta Blackburna - leteckého pioniera z Yorkshire, bývalého majiteľa Bowcliffe Hall bola inšpiráciou pre výstavbu kongresového centra s názvom The Blackburn Wing 

Robert Blackburn 

The Blackburn Wing

photo / conlon-construction.co.uk

The Blackburn Wing The Blackburn Wing The Blackburn Wing


comments powered by Disqus