Termíny prechodu z 25 kHz na 8,33 kHz pre VHF hlasovú komunikáciu

Gonzo - 25.6.2017
 
photo - transport.sk
photo - transport.sk


comments powered by Disqus