Tatranský Aeroklub Svit odštartoval !

Gonzo - 23.12.2012
 

Tatranský Aeroklub najväčší na Slovensku ?

V 4 tom čísle Leteckých novín sme uverejnili rozhovor nášho redaktora s predsedom plachtárskeho odboru vo Svite p. Jančokom, kde sme písali o pohnútkach, ktoré viedli známych leteckých pracovníkov k založeniu najväčšieho aeroklubu na Slovensku. Hneď na to sme priniesli rozhodnutie Ústredného výboru SNA o schválení návrhu Aeroklubu Svidník, ktorý žiadal zlúčenie aeroklubov Svit, Liptovský Sv. Mikuláš, Poprad a iných pod spoločným menom " Tatranský aeroklub "

za fotografie ďakujem Lacovi Akro

vstup do albumu na Google Photos

Pre lepšie porozumenie uvádzame, že v spomenutých mestách okrem Batizoviec - Svit neboli založené pobočky SNA. Pričinením funkcionárov Aeroklubu Svit podarilo sa v nich rozprúdiť záujem o športové letectvo. K definitívnemu založeniu Tatranského aeroklubu došlo na valnom zhromaždení, ktoré bolo v nedeľu 29. februára 1948 vo Svite za prítomnosti delegátov zainteresovaných miest

Na valnom zhromaždení Tatranského aeroklubu podali zprávy predsedovia jednotlivých odborov Aeroklubu Svit, ktoré jasne ukázali aktivitu mladých baťovcov a potvrdili oprávnený požiadavok zlúčenia jednotlivých odbočiek pod pod jednotným vedením

Ako pracujú plachtári vo Svite

V roku 1947 vykonali plachtári Aeroklubu Svit vyše 1.000 štartov, pričom nalietali 26 hodín. O výsledku hovorí najlepšie počet vykonaných skúšok. Štyri skúšky C, šestnásť B skúšok. Okrem toho sa preškolilo 6 plachtárov z klzáka na vetroň. Ako sa dozvedáme Aeroklub Svit hodlá v tomto roku zakúpiť navíjak, ktorý rozhodne prispeje k rozšíreniu záujmu o plachtenie

Ani motorový odbor nezaháľal 

V polovici januára 1947 teoretický výcvik motorového lietania, ktorého sa zúčastnilo 35 frekventantov. Po skončení teoretického výcviku prešlo sa k praktickému výcviku ne letišti. Po prísnych skúškach absolvovalo pilotný výcvik 18 frekventantov, medzi ktorými boli aj 4 dievčatá. V rámci výcviku vykonalo sa 3.714 letov v celkovom trvaní 399 hodín.Činnosť motorových pilotov sa však neobmedzila iba na výcvik motorových pilotov. V rámci udržiavacích letov a orientačných preletov ako aj v rámci preškoľovania na iný typ lietadiel dosiahlo sa 736 letov v trvaní 292 hodín 42 minút. Z toho bolo 151 hodín preletov, čo je v prepočítaní na kilometre 20.000 km 

Nakoniec vyberiem ešte niekoľko slov z prejavu novozvoleného predsedu Rudolfa Barteka, ktorý medzi iným povedal : " Teraz, keď sme pole našej činnosti rozšírili na Liptovský Sv. Mikuláš, Poprad, Tatranskú obec, Kežmarok, Levoču a Spišskú Novú Ves som si vedomý, že budem zodpovedný za vedenie nielen úzkeho krúžku našich členov, ale i širokej verejnosti. Verím však, že program, ktorý sme si vytýčili, za pomoci ostatných funkcionárov splníme a že tento veľký " Tatranský aeroklub " bude jeden z najlepších Aeroklubov v republike

športoví piloti Aeroklubu Svit 1947

súvisiace články :

Služobný let Fera Šuttu Svit - Vajnory na Ju-52 / OK-ZDO

Historické letiská na Slovensku

Tatranský aeroklub odštartoval ! článok športoví piloti Aeroklubu Svit 1947 Tatranský aeroklub piloti Aeroklubu Svit


comments powered by Disqus