Svahové letisko Lysá Stráž

Gonzo - 22.12.2012
 

                              photo by - Jozef Pavlinský

Letecké noviny Bratislava

súvisiace články :    Historické letiská na Slovensku

svahové letisko Lysá stráž článok 1 svahové letisko Lysá Stráž článok 2 Lysá Stráž


comments powered by Disqus