Štúdia plavákovej Moravy L-200P

Gonzo - 30.1.2020
 

Štúdia plavákovej Moravy L-200P má celkovo 63 strán, avšak jednotlivé stránky sú časom tak vyblednuté, že je pomerne ťažké vôbec prečítať text

Fabrická dokumentácia štúdie L-200P Morava

Na základe informácii o potrebe vodného aeroplánu u sovietského zákazníka sme pripravili podrobnú štúdiu možnosti vybavenia Moravy L-200 plavákmi. Aj keď Morava nebola pôvodne skonštruovaná s ohľadom na použitie plavákov, podarilo sa v štúdii dosiahnuť riešenie, ktoré dáva veľmi dobré predpoklady vhodnosti pre prevádzku na vode, podstatného zvýšenia použiteľnosti, a tým pádom aj ekonomického efektu pre užívateľa, ako aj pre výrobný závod

Prevedenie plavákovej varianty nevyžaduje podstatné zásahy do konštrukcie a výmena plavákového podvozku za normálny kolesový, respektívne za lyže je ľahká a bez akýchkoľvek potrebných úprav. Plaváková varianta Moravy L-200 je koncipovaná na dvoch plavákoch umiestnených samonosných pylónoch, zavesených na závesy podvozku v podvozkovej šachte v gondole motora. Uvedené riešenie má výhodu v tom, že vrtuľa sa nachádza priamo nad plavákom a je týmto spôsobom chránená pred priamym účinkom vĺn a rozstreku vody. Okrem toho sa konce vrtulových listov nad hladinou pri kľudovej polohe nachádzajú vo výške 700 mm, čo je viac ako u väčšiny jednomotorových aeroplánov. Dva motory zvyšujú bezpečnosť letu a umožňujú lepšiu ovládateľnosť pri manévrovaní na vode, čo sa ešte znásobuje použitím reverzných vrtulí

projekt plavákovej Moravy sa nikdy nezrealizoval, avšak na lyžiach áno

L-200A Morava na letisku Poprad - Tatry / archív Ľ. Beňo

Samotné plaváky sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky moderných predpisov ICAO, CAR a NCAR. Voľba geometrického tvaru plavákov a ich ustavenie voči lietadlu je prevedená podľa doporučení zo sovietskej, nemeckej, anglickej a americkej literatúry. Porovnanie konštrukčných parametrov so štatistickými údajmi úspešných konštrukcií vo všetkých smeroch vyhovuje. Taktiež hydrodynamické výpočty ukazujú vhodnosť tejto varianty

Z hľadiska závodu by zvýšenie počtu vyrábaných lietadiel Morava bohato pokrylo náklady spojené s vývojom plavákov. Z pohľadu zákazníka by bolo výhodné, aby sa počet používaných typov lietadiel nezvyšoval, čo umožňuje úspory v nákladoch na náhradné súčiastky i školenie technického personálu

L-200 Morava v plavákovej variante nebola nikdy vyrobená a tým pádom ani nemohla lietať, fotografia v úvode článku je krásna, ale predsa len dobová fotomontáž - pozn. Gonzo

rozmery L-200P

priebeh aerodynamického odporu, vztlaku a hydraulického odporu L-200P

celková dĺžka rozjazdu L-200P

porovnanie základných výkonov L-200A a L-200P / všetky diagramy sú vo fotogalérií v rozlíšeni 1024 x 744

thanks to Jaroslav Dostál

súvisiace články :  

Projekt XL-540 Letu Kunovice / 1965

Projekt XL-510 Letu Kunovice / 1965

Plavákový Sokol M-1E / OK-DHR

štúdia plavákovej Moravy L-200P rozmerový výkres L-200P rozmerový nákres plaváka pre Moravu L-200P Bonjeanov diagram pre plavák L-200P
celková dĺžka rozjazdu L-200P priebeh aerodynamického odporu, vztlaku a hydraulického odporu aerodynamická polára L-200P s plavákmi polára L-200P s plavákmi
porovnanie základných výkonov L-200A a L-200P úvod štúdie plavákovej Moravy L-200P L-200A Morava na lyžiach v Poprade


comments powered by Disqus