Striži akrobatická skupina VVS RF

Ďuro Uhliar - 24.10.2017
 

Sloboda 2017, veľkolepá oslava  sedemdesiateho tretieho výročia oslobodenia mesta Belehrad.  Aerodrom Batajnica, okrajová časť mesta Belehrad - domovská základňa Vzdušných síl Republiky Srbska, sídlo výcvikovej, taktickej a stíhacej letky. Miesto konania spomienkovej slávnosti a osláv, zároveň miesto odovzdania nových lietadiel MiG-29, ktoré darom venovali vzdušné sily Ruskej federácie svojmu spojencovi a partnerovi Ministerstvu obrany Srbska.

Miesto s vysokou koncentráciou významných predstaviteľov, a zástupcov okolitých štátov za účasti ministrov obrany Ruskej federácie a Bieloruska.  Významné podujatie historického významu s originálnym a zaujímavým sprievodným programom.

Srbsko patrí dlhé roky medzi významných obchodných a vojenských partnerov Ruskej federácie, čo má viditeľne pozitívny vplyv aj na samotnú armádu, jej vycvičenosť, bojaschopnosť a vybavenosť. Darovanie pätice lietadiel MiG-29 je jasným dôkazom nadštandardnej spolupráce v oblasti armády a výzbroje. Letecká akrobatická skupina Vzdušných síl Ruskej federácie „Striži“ svojou účasťou na oslavách dôležitosť partnerstva oboch krajín len potvrdzuje, keď na záver sezóny leteckých show zaradila ako jedno z mála svojich zahraničných vystúpení do svojho kalendára v roku dvetisíc sedemnásť, aj vystúpenie na akcii Sloboda 2017 na aerodrome Batajnica.

Takmer dvadsať päť minút baletu na oblohe, symfónia zvuku tuctu burácajúcich motorov Klimov RD33, vôňa spáleného kerosínu, šestica lietadiel v  tesnej skupinovej formácií so vzdialenosťou lietadiel okolo dvoch metrov, viac ako dvadsiatka akrobatických prvkov a tvarov skupiny obohatená na záver vystúpenia o famózny rozchod proti divákom nazvaný Tulipán a na záver  defilé dvojice MiGov-29. To je v skratke povedané to, čo v skutočnosti letecká skupina Striži demonštruje počas svojho vystúpenia.

Striži sú letecká akrobatická skupina Vzdušných síl armády Ruskej federácie, ktorá vznikla na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov z rozkazu veliteľa Vzdušných síl Ruskej federácie na vytvorenie leteckého akrobatického týmu, ktorý bude prezentovať pripravenosť, vyzbrojenosť a vycvičenosť pilotov, letové a manévrovacie schopnosti lietadiel MiG-29 a spoluprácu jednotlivých členov na verejných vystúpeniach doma, aj v zahraničí.

Oficiálny deň vzniku skupiny sa datuje na šiesteho mája roku deväťdesiat jedna, kedy skupina prvý krát uskutočnila prvé verejné vystúpenie na lietadlách MiG-29 v zhodnom modro-bielom sfarbení  pod hlavičkou Striži,  po ktorom bola z rúk Maršála letectva Ivana Nikitoviča Kožeduba pilotom odovzdaná medaila za „posilnenie vojenskej spolupráce medzi národmi“, čo ich takpovediac predurčilo do postu jedného z oficiálnych predvádzacích týmov letectva Ruskej federácie. V októbri toho istého roku absolvovala skupina so svojim tímom ešte  návštevu a neverejné vystúpenie pre členov armády na leteckej základni Uppsala vo Švédsku.

Prvé oficiálne  verejné vystúpenia  skupina Striži absolvovala o rok neskôr. Premiérovo v zahraničí sa skupina predstavila v máji deväťdesiat dva na francúzskej leteckej základni Reims na oslavách päťdesiateho výročia letky Normandie-Niemen. Od tej doby skupina absolvovala vystúpenia v dvadsiatich ôsmich krajinách po celom svete  a získala veľké množstvo ocení za  svoje letové ukážky. V roku deväťdesiat tri bola letecká akrobatická skupina Striži ocenená vyznamenaním „najlepší akrobatický tím sveta“.

Za najexotickejšie vystúpenie piloti skupiny považujú účasť na leteckom veľtrhu pre odbornú verejnosť v Malajzii, kde štvorica MiGov-29 bola demontovaná, transportovaná lietadlami Antonov An-124 Ruslan a v priebehu troch dní opäť technikmi a inžiniermi-špecialistami letectva armády zmontovaná a pripravená na ukážku.

Zlomovým v existencii skupiny bol rok dvetisíc, kedy sa rady skupiny rozrástli o nových členov. Do skupiny pribudol pilot sólista, ktorý svojim vystúpením obohatil spoločný letový program. V zime roku dvetisíc tri  sa lietadlá skupiny podrobili predpísaným servisným prácam v opravárenskom podniku a do sezóny vstúpili pätnásteho marca verejným vystúpením pri príležitosti osláv šesťdesiateho piateho výročia založenia pluku na základni Kubinka, s novou farebnou kamuflážou tvorenou bielo-červenými poliami, jasným nákresom striža na oboch stranách trupu a nápisom MiG na chvostových plochách. Od roku dvetisíc tri skupina nadviazala bližšiu spoluprácu pri spoločných vystúpeniach s týmom "Russkije Vytjazy". V roku dvetisíc sedem skupina tvorená siedmimi lietadlami MiG-29 s jedným medzi pristátím v Astrachne absolvovala jeden zo svojich najdlhších  preletov do Al Ain v Spojených arabských emirátoch. Každoročne členovia skupiny v plnej zostave participovali na Víťazných preletoch nad Červeným námestím v Moskve, účinkovali v programe medzinárodného aero-kozmického salónu MAKS na letisku v Zhukovskom a v auguste roku dvetisíc dvanásť sa zúčastnili jednej z najväčších leteckých show pri príležitosti osláv stého výročia vzniku ruského letectva.

Dynamická ukážka skupiny Striži v trvaní takmer dvadsaťpäť minúť prinesie divákom prezentáciu prevážne skupinovej zlietanosti s množstvom akrobatických prvkov ako premet, sudový výkrut, bojová zátačka, prelet na minimálnej rýchlosti s vysunutými klapkami, podvozkom a rozsvietenými svetlometmi, rozpust alebo rozchod v kombinácií  s pestrou škálou skupinových obrazcov ako „pyramída, peleng,  romb, alebo box, kladivo, hviezda tulipán, strela, či šíp, a mnohé iné.

V minulom roku skupina oslávila spolu so svojimi zakladajúcimi bývalými, ale aj súčasnými členmi na domovskej základni Kubinka neďaleko Moskvy dvadsiate piate výročie svojho vzniku. Od svojho vzniku sa  na čele skupiny vystriedalo niekoľko veliteľov, ktorí pôsobili zároveň ako vedúci skupiny. Pri zrode skupiny stál a na pozícii číslo jedna lietal plukovnik  A.H. Kutuzov až do roku deväťdesiat šesť, kedy ho  na poste vedúceho vystriedal na dobu dvoch rokov jeden z členov, plukovnik A. M. Djatlov. Dlhoročný člen skupiny a sólista  z minulých  rokov H.M. Djatel nastúpil na post veliteľa skupiny v roku deväťdesiat deväť.  Po ňom prebral post veliteľa plukovník B.A. Morozov, ktorý na poste veliteľa pôsobil do roku dvetisíc dvanásť. Terajší vedúci skupiny plukovník Sergej Osjajkin nesie titul zaslúžilý vojenský pilot a so skupinou  okrem iných,  absolvoval aj tohtoročné vystúpenie  pri príležitosti osláv oslobodenia mesta Belehrad, na základni vzdušných síl Republiky Srbska v Batajnici.

Vedenie Ruskej federácie a predstavitelia armády minulý rok oficiálne oznámili svoj zámer o pokračovaní existencie týmu a pripravovanej modernizácií, keď sa plánuje nahradiť lietadlá MiG-29 v rokoch dvetisíc osemnásť až dvadsať nadzvukovými lietadlami novej generácie MiG-35.

Na záver nám zostáva iba dúfať a veriť, že ľudstvo ešte raz pochopí nenahraditeľný význam a postavenie tak veľkého a potrebného národa vo svete akým je Rusko, a dá mu príležitosť ukázať na verejnosti svoju profesionalitu, pripravenosť a dokonalosť aj v takej podobe, v akej ju ponúka letecká akrobatická skupina Vzdušných síl Ruskej federácie Striži.

Ďuro Uhliar

Striži akrobatická skupina VVS RF Striži akrobatická skupina VVS RF Striži akrobatická skupina VVS RF Striži akrobatická skupina VVS RF
MiG-29 Striži Striži akrobatická skupina VVS RF MiG-29 Striži Striži akrobatická skupina VVS RF


comments powered by Disqus