Anton Prvonič, slob. v.z. žiadosť o prijatie do slov. armády ako ďalejslúžiaci voj. výkonný letec

Gonzo - 11.12.2017
 

zdroj  -  ebadatelnavhavhu.sk

 

Jedním z těch, kdo odešel ze Slovenska do zahraniční armády po 15. březnu 1939, byl i Anton Prvonič. Anton Prvonič se narodil 5. května 1915 v Záhorskej Bystrici u Bratislavy. Vyučil se zámečníkem a v letech 1936 až 1938 absolvoval vojenskou presenční službu. V říjnu 1936 nastoupil k leteckému pluku 1 „T. G. Masaryka“ v Praze. V lednu 1937 si podal žádost o zařazení do pilotního výcviku, který následně absolvoval od února do listopadu 1937 v pilotní škole v Nitře. K 1. březnu 1938 byl Anton Prvonič jmenován polním pilotem a k 1. květnu byl povýšen na svobodníka.

Jako pilot se zúčastnil jak mimořádných vojenských opatření v květnu 1938, tak i zářijové mobilizace československé branné moci.

Po mnichovském diktátu byl 5. října 1938 svobodník Prvonič přemístěn do první zálohy. Anton Prvonič těžce nesl rozbití Československé republiky, a i proto odešel od létání, které měl velmi rád. Dne 21. dubna 1939 nastoupil k finanční stráži. Jako pomocný dozorce sloužil v Bratislavě, později byl přeložen do Turzovky na Kysucích. V této době navazuje kontakty s bývalými přáteli letci a dozvídá se, že mnozí z nich utekli do Polska, kde se formovala československá vojenská jednotka. V dubnu 1940 chtěl Anton Prvonič přejít hranici do Maďarska poblíž Bratislavy, ale přechod se mu nepodařil, byl chycen a uvězněn. Podrobnosti o tomto přechodu bohužel nejsou známy. Druhý útěk se již Antonu Prvoničovi podařil a 15. října 1940 definitivně a již navždy opustil rodné Slovensko. Bezproblémově se vlakem dostal přes celé Maďarsko a 16. října 1940 se hlásil v Bělehradu na československém středisku. Z Jugoslávie cestoval, jako mnozí další, do Istanbulu, kam přibyl 19. listopadu a již 3. prosince 1940 byl v Palestině presentován u Československého pěšího praporu 11 – Východního a byl přidělen k rotě doprovodných zbraní. Nedlouho poté, 10. března 1941, byl od praporu odeslán, a to na základě rozkazu československého ministra národní obrany v Londýně, kterým byli všichni letci od jednotky převeleni do Británie. Dne 15. května 1941 přistál Anton Prvonič ve Walesu v přístavu Cardiff.

photo z pamätného kríža pred kostolom v Záhorskej Bystric / Lužiak photo 

Ke dni 19. května 1941 se Anton Prvonič stal příslušníkem RAF (Royal Air Force, Britské královské letectvo) a byl přidělen k čsl. depotu ve Wilmslow, tedy k výcvikové a náhradní jednotce a 26. května byl povýšen do hodnosti Sergeant (A/Sgt/P - Acting Sergeant Pilot, tj. hodnost Sergeant, funkce pilot, hodnost pouze propůjčena).

Anton Prvonič musel nejprve prodělat přeškolovací a pokračovací výcvik a poté byl dne 15. září 1941, přidělen k 145. peruti RAF, kde létal na slavném Spitfiru. Dne 29. ledna 1942 je konečně převelen k československé 312. stíhací peruti. Během bojů v řadách této perutě byl Prvonič několikrát povýšen, byl dekorován Československou medailí za chrabrost a Československým válečným křížem 1939. V červnu 1943 ukončil Anton Prvonič první operační turnus (tj. odlétal potřebný počet operačních hodin, pro stíhače činil turnus 200 operačních hodin) a působil poté jako instruktor. V únoru 1944 se vrátil k 312. peruti k odlétání druhého operačního turnusu.

Jeho leteckou kariéru ale bohužel ukončila smrtelná nehoda. Dne 15. května 1944 se W/O (Warrant Officer, nejvyšší poddůstojnická hodnost) Anton Prvonič vracel spolu s dalšími piloty z bojového letu (doprovod bombardérů Mitchell nad Mezieres) a přistávali na letišti v Manstonu. Anton Prvonič roloval po přistávací dráze, když vtom začal přistávat jeho kolega a kamarád Flight Lieutenant Ladislav Světlík. Po přistání měl Anton Prvonič rolovat přímo až na konec dráhy a poté zatočit, bohužel to neudělal a zatočil hned na dráze přímo před přistávajícího F/Lt Ladislava Světlíka. Smrtelně zraněný Prvonič zemřel 10 minut po převozu na letištní ošetřovnu. Pilot Anton Prvonič byl pohřben 18. května 1944 na československém vojenském hřbitově v Brookwoodu (hrob č. 28-A-10) a jmenován in memoriam poručíkem letectva. 

zdroj -  financnistraz.estranky.cz

---

Informácie o Antonovi Prvoničovi, stíhacom pilotovi zo Záhorskej Bystrice sú veľmi limitované, v uverejnenom krátkom životopise je ale jeden rozpor :

citujem  " Po mnichovském diktátu byl 5. října 1938 svobodník Prvonič přemístěn do první zálohy. Anton Prvonič těžce nesl rozbití Československé republiky, a i proto odešel od létání, které měl velmi rád. Dne 21. dubna 1939 nastoupil k finanční stráži. Jako pomocný dozorce sloužil v Bratislavě, později byl přeložen do Turzovky na Kysucích "

Podľa priložených dokumentov z archívu VHÚ Bratislava požiadal Anton Prvonič Ministerstvo národnej obrany listom zo dňa 23.marca 1939 o zaradenie do Slovenskej armády ako ďalejslúžiaci vojenský výkonný letec

Dňa 8.augusta 1939 absolvoval Anton Prvonič zdravotnú prehliadku vo Vojenskej nemocnici v Bratislave, kde bol uznaný ako spôsobilý vojenskej služby

Z ďalších poznámok vyplýva, že na Leteckom odbore Ministerstva národnej obrany súhlasili z jeho opätovným aktivovaním, a navrhli ho zaradiť do služby u Leteckého pluku v Piešťanoch

súvisiace články :  plk. Anton Prvonič príslušník 312. perute RAF

Anton Prvonič pamätná tabula rodný dom Antona Prvoniča v Záhorskej Bystrici


comments powered by Disqus