Anton Prvonič, slob. v.z. žiadosť o prijatie do slov. armády ako ďalejslúžiaci voj. výkonný letec

Gonzo - 11.12.2017
 

zdroj  -  ebadatelnavhavhu.sk

 

Jedním z těch, kdo odešel ze Slovenska do zahraniční armády po 15. březnu 1939, byl i Anton Prvonič. Anton Prvonič se narodil 5. května 1915 v Záhorskej Bystrici u Bratislavy. Vyučil se zámečníkem a v letech 1936 až 1938 absolvoval vojenskou presenční službu. V říjnu 1936 nastoupil k leteckému pluku 1 „T. G. Masaryka“ v Praze. V lednu 1937 si podal žádost o zařazení do pilotního výcviku, který následně absolvoval od února do listopadu 1937 v pilotní škole v Nitře. K 1. březnu 1938 byl Anton Prvonič jmenován polním pilotem a k 1. květnu byl povýšen na svobodníka.

Jako pilot se zúčastnil jak mimořádných vojenských opatření v květnu 1938, tak i zářijové mobilizace československé branné moci.

Po mnichovském diktátu byl 5. října 1938 svobodník Prvonič přemístěn do první zálohy. Anton Prvonič těžce nesl rozbití Československé republiky, a i proto odešel od létání, které měl velmi rád. Dne 21. dubna 1939 nastoupil k finanční stráži. Jako pomocný dozorce sloužil v Bratislavě, později byl přeložen do Turzovky na Kysucích. V této době navazuje kontakty s bývalými přáteli letci a dozvídá se, že mnozí z nich utekli do Polska, kde se formovala československá vojenská jednotka. V dubnu 1940 chtěl Anton Prvonič přejít hranici do Maďarska poblíž Bratislavy, ale přechod se mu nepodařil, byl chycen a uvězněn. Podrobnosti o tomto přechodu bohužel nejsou známy. Druhý útěk se již Antonu Prvoničovi podařil a 15. října 1940 definitivně a již navždy opustil rodné Slovensko. Bezproblémově se vlakem dostal přes celé Maďarsko a 16. října 1940 se hlásil v Bělehradu na československém středisku. Z Jugoslávie cestoval, jako mnozí další, do Istanbulu, kam přibyl 19. listopadu a již 3. prosince 1940 byl v Palestině presentován u Československého pěšího praporu 11 – Východního a byl přidělen k rotě doprovodných zbraní. Nedlouho poté, 10. března 1941, byl od praporu odeslán, a to na základě rozkazu československého ministra národní obrany v Londýně, kterým byli všichni letci od jednotky převeleni do Británie. Dne 15. května 1941 přistál Anton Prvonič ve Walesu v přístavu Cardiff.

photo z pamätného kríža pred kostolom v Záhorskej Bystric / Lužiak photo 

Ke dni 19. května 1941 se Anton Prvonič stal příslušníkem RAF (Royal Air Force, Britské královské letectvo) a byl přidělen k čsl. depotu ve Wilmslow, tedy k výcvikové a náhradní jednotce a 26. května byl povýšen do hodnosti Sergeant (A/Sgt/P - Acting Sergeant Pilot, tj. hodnost Sergeant, funkce pilot, hodnost pouze propůjčena).

Anton Prvonič musel nejprve prodělat přeškolovací a pokračovací výcvik a poté byl dne 15. září 1941, přidělen k 145. peruti RAF, kde létal na slavném Spitfiru. Dne 29. ledna 1942 je konečně převelen k československé 312. stíhací peruti. Během bojů v řadách této perutě byl Prvonič několikrát povýšen, byl dekorován Československou medailí za chrabrost a Československým válečným křížem 1939. V červnu 1943 ukončil Anton Prvonič první operační turnus (tj. odlétal potřebný počet operačních hodin, pro stíhače činil turnus 200 operačních hodin) a působil poté jako instruktor. V únoru 1944 se vrátil k 312. peruti k odlétání druhého operačního turnusu.

Jeho leteckou kariéru ale bohužel ukončila smrtelná nehoda. Dne 15. května 1944 se W/O (Warrant Officer, nejvyšší poddůstojnická hodnost) Anton Prvonič vracel spolu s dalšími piloty z bojového letu (doprovod bombardérů Mitchell nad Mezieres) a přistávali na letišti v Manstonu. Anton Prvonič roloval po přistávací dráze, když vtom začal přistávat jeho kolega a kamarád Flight Lieutenant Ladislav Světlík. Po přistání měl Anton Prvonič rolovat přímo až na konec dráhy a poté zatočit, bohužel to neudělal a zatočil hned na dráze přímo před přistávajícího F/Lt Ladislava Světlíka. Smrtelně zraněný Prvonič zemřel 10 minut po převozu na letištní ošetřovnu. Pilot Anton Prvonič byl pohřben 18. května 1944 na československém vojenském hřbitově v Brookwoodu (hrob č. 28-A-10) a jmenován in memoriam poručíkem letectva. 

zdroj -  financnistraz.estranky.cz

---

Informácie o Antonovi Prvoničovi, stíhacom pilotovi zo Záhorskej Bystrice sú veľmi limitované, v uverejnenom krátkom životopise je ale jeden rozpor :

citujem  " Po mnichovském diktátu byl 5. října 1938 svobodník Prvonič přemístěn do první zálohy. Anton Prvonič těžce nesl rozbití Československé republiky, a i proto odešel od létání, které měl velmi rád. Dne 21. dubna 1939 nastoupil k finanční stráži. Jako pomocný dozorce sloužil v Bratislavě, později byl přeložen do Turzovky na Kysucích "

Podľa priložených dokumentov z archívu VHÚ Bratislava požiadal Anton Prvonič Ministerstvo národnej obrany listom zo dňa 23.marca 1939 o zaradenie do Slovenskej armády ako ďalejslúžiaci vojenský výkonný letec

Dňa 8.augusta 1939 absolvoval Anton Prvonič zdravotnú prehliadku vo Vojenskej nemocnici v Bratislave, kde bol uznaný ako spôsobilý vojenskej služby

Z ďalších poznámok vyplýva, že na Leteckom odbore Ministerstva národnej obrany súhlasili z jeho opätovným aktivovaním, a navrhli ho zaradiť do služby u Leteckého pluku v Piešťanoch

súvisiace články :  plk. Anton Prvonič príslušník 312. perute RAF

Anton Prvonič pamätná tabula rodný dom Antona Prvoniča v Záhorskej Bystrici


comments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

JetBook by Antónia Lukačinová

Knihu vydala firma Media Tribune, s.r.o. Košice, vyzdvihol som si ju na pošte vo Sv. Jure. Ďakujem Pri listovaní knihy o špičkových bizjetoch tejto doby, ktoré sú zobrazené na exkluzívnych fotografiách (230 ks) vo svojom prirodzenom prostredí...

Gonzo - 10.12.2021
Autori
 

 

 

Bf-109G-14
Foto dňa
Bf-109G-14