Štefan Petróczy priekopník stavby vrtuľníkov

Gonzo - 23.10.2012
 

usporiadateľ prvého leteckého dňa na Slovensku v Piešťanoch, konaného dňa 26.7. 1914, patril k priekopníkom stavby vrtuľníkov
 
fotografia z archívu Aurela Rumanovského
 
 
rodný dom Štefana Petróczy
 
Štefan Petróczy sa narodil v obci Granč - Petrovce v roku 1876. Pochádzal zo zemianskeho rodu. Študoval na vojenskej Technickej akadémií vo Viedni. Po skončení štúdií bol zaradený k tzv. "Luftschifferabteilungu", kde v r. 1902 zložil skúšky pilota balónov.  Neskôr získal aj diplom motorového pilota. Vojenský balónový kurz absolvoval v r. 1905, r. 1911 sa stal držiteľom rakúskeho pilotného diplomu 
 
Po vytvorení vojenského letectva sa stal veliteľom leteckej školy a neskôr aj šéfom najväčšej c. a k. ( cisársko - kráľovskej)  aeronautickej základne vo Fischamende pri Viedni. Štefan Petróczy vo Fischamende riadil výstavbu hangáru pre vzducholode a tiež výrobňu vodíka, potrebného k plneniu plynových balónov
 
Pri budovaní výrobne vrtúľ firmou Osterreische-Ungarische Integral Propeller Werke sa Štefan Petróczy spoznal s Prof. Dr. Ing.Theodorom Kármánom, vynikajúcim vedeckým pracovníkom a svetovým odborníkom v hydrodynamike a aerodynamike a Ing.Vilémom Žúrovcom, ktorý sa zaoberal problématikou kolmo štartujúcich lietadiel a lietadiel s krátkym rozbehom pri štarte. Títo dvaja páni mu pomohli realizovať jeho dávny sen, a to konštrukciu vrtuľníka
 

 

Patentový úřad Republiky Československé,  Wilhelm Žurovec / vrtulnik.cz

V roku 1917 bol pod projektovým názvom "Schrauben-Fesselfliegr SFF" postavený maďarskou firmou MAG 1. prototyp vrtuľníka s elektromotorom Austro - Daimler, link na vrtuľník Petroczy PKZ 1 / 1917
 
Koncom roka 1917 sa začal rodiť projekt druhého vrtuľníka s výbušnými motormi na benzínový pohon.  Jeho stavbu financovala maďarská banka a firma Lipták zo súkromnej zbierky. Koncom marca 1918 sa stavba vrtuľníka skončila a v máji 1918 sa začali testovacie skúšky. Vrtuľník mal na svoju dobu veľmi dobré výkony. Najväčšia dosiahnutá výška letu bola 50 m a najdlhší čas letu bol 30 min. Maximálna letová hmotnosť pri výstupe do výšky 50 m činila 1 814 kg. V júni 1918 sa pri skúšobnom letu vrtuľník rozbil, čo znamenalo prerušenie skúšok až do konca 1. svetovej vojny... 
 
Pomenovanie obidvoch vrtuľníkov podľa skratiek mien konštruktérov vzniklo až v roku 1921, link na vrtuľník Petróczy - Kármán - Žúrovec  PKZ 2 
 
Štefan Petróczy ponúkal v novembri 1918 svoje služby Maďarskej národnej rade, ktorá ich prijala. Od roku 1920 pracuje na ministerstve obchodu, kde sa stal vedúcim oddelenia pre " vzdušnú " t.j. leteckú dopravu. V roku 1924 odchádza do dôchodku. Jeho životná púť sa skončila 9.8.1957 v Budapešti
 
prebraté z webu obce Granč - Petrovce
 
 
pamätná tabula umiestnená na rodnom dome Štefana Petróczy
 
Patentový úřad Republiky Československé,  Wilhelm Žurovec


comments powered by Disqus