Stavba letišťa Ivánka v plnom prúde / 1949

Gonzo - 10.4.2013
 

Letecké noviny Bratislava / Jún 1949
 
Na stavbe letišťa Bratislava - Ivánka sa pracovalo t.r. aj cez zimné obdobie, vďaka miernej zime
 
Pri sostavovaní výrobných plánov na rok 1949 mali sme obavu, že preliminované úvery nestačia na umožnenie nepretžitej práce až do zimy. Pomoc prišla vo forme presunu značnej sumy z rozpočtu letišťa ruzyňského. Táto pomoc zaručuje, že stroje na stavbu budú po celý rok 1949 využité a že v uskutočňovaní prvej stavebnej etapy pokročíme o značný kus dopredu
 
V bežnom roku chceme previesť tieto stavebné akcie :
 
  1. Vybetónovať asi 140.000 m2 rozbehových a spojovacích dráh a odbavovacích plôch. Je to výkon, ktorý nemá v ČSR konkurenciu. Ak nenastanú nepredvídané poruchy na strojoch a zdržanie zapríčinené prísunom materiálu, môžeme tento vysoký predpoklad splniť
  2. Dokončiť stavbu administratívnej budovy. Stavba sa teraz dostala do chúlostivého štádia remeselníckych a montážnych prác. Tieto práce začali dobre a dúfajme, že koniec bude práve taký dobrý ako začiatok
  3. Previesť stavbu hangárov s prístavkami, v ktorých má byť provizórne umiestnená veľká časť staničnej budovy. Základy hangárov boly prevedené v minulom roku a časť jedného hangára je zmontovaná. Vedúci montážnej skupiny nár. podniku Transporta zaručuje, že montáž jedného hangáru ukončí už koncom Júla t.r.
  4. Vybudovať studňu pre zásobovanie letišťa pitnou vodou
  5. Osadiť podzemné nádrže pohonných hmôt
  6. Previesť časť kanalizácie potrebnej k zaisteniu nehatenej betonáže rozbehových a spojovacích dráh

 

 

letište Bratislava - Ivánka, približne polovica šesťdesiatcych rokov (1968 ?) / archív Dušana Belaja

 

Otvorili sme tiež nový priepich regulácie Malého Dunaja, aby dodávka štrkopieskovej smesi bola plynulá. Pritom podporujeme snahy ČSSZ o výstavbu dokonalých robotníckych ubikácií pre 360 osôb, umývarní a jedální pre 150 robotníkov, aby stavba letišťa aj po tejto stránke bola vzornou

Nezabúdame, pravda ani na budúcnosť. Po zaobstaraní ideového návrhu zastaveného priestoru letišťa a po získaní modelu letišťa staráme sa, aby bol včas poruke projekt kanalizácie, vodovodu, teplovodného potrubia a rozvodu pohonných hmôt, ktorý nám umožní ďalšiu systematickú výstavbu tejto časti letišťa

Na záver tejto krátkej informatívnej zprávy o stave prác na novom bratislavskom letišti vyslovujem želanie, aby sa aj v budúcnosti našlo pre naše snahy plné porozumenie, aby Bratislava sa v blízkej budúcnosti mohla pochváliť leteckým prístavom, ktorý jej podľa významu patrí
 
letište Bratislava - Ivánka


comments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

Gulash Rallye - Memoriál Ľ. Majerčáka 2020

Aeroklub Poprad pozýva všetkých pilotov, aeroklubákov a priaznivcov lietania na tradičné podujatie spojené so zatváraním tatranského neba, Gulash Rallye 2020 s podtitulom Memoriál Ľubomíra Majerčáka. Uskutoční sa 17. októbra 2020 na...

Gonzo - 01.09.2020
Autori
 

 

 

DFW C.V
Foto dňa
DFW C.V