Štart pilota ŠLI s Blaníkom L-13 / OK-3818 s opačne zapojenými lanami smerovky - LKVB

Gonzo - 12.1.2020
 

Dňa 30.4.1986 mala posádka v zložení inšpektor ŠLI a technik lietadiel ŠLI vykonať v zmysle požiadavky Mestského Aeroklubu Zväzarmu Bratislava dodatočnú skúšku klzáka L-13 Blaník / OK-3818 na letisku Vajnory

Po vykonaní kontroly prevádzkovo - technickej dokumentácie klzáka a predletovej prehliadky s výsledkom spôsobilý pre skúšobný let, určil pilot - inšpektor pre vzlet dráhu 040 vzhľadom na vietor zo smeru 040o rýchlosti 3 - 4 m/sec. Vzlet bol vykonaný v čase 08:39 hod. za vlečným lietadlom Z-142. Po nadzvihnutí klzáka pilot spozoroval, že klzák má snahu vybočovať do prava, na čo reagoval vyšliapnutím ľavého pedálu nožného riadenia a súčasným vychýlením ľavých krídielok. Na uvedený zásah pilota reagoval klzák zväčšovaním vybočovania do prava. Po dosiahnutí výšky 5 - 7 metrov, keď bol klzák vychýlený oproti vlečnému lietadlu asi o 300, prerušil pilot - inšpektor vzlet potiahnutím vypínača vlečného zariadenia 

Oproti oficiálnej vyšetrovacej správe som počul, že tie štarty boli dva. Totiž po prvom vypnutí vyliezol pilot a aj technik lietadiel ŠLI z Blaníka, skontrolovali zapojenie smerovky vizuálne, ale nedali si do súvislosti vychýlenie pedála s tým, čo videli na smerovke, zrovnali Blaníka do smeru a odštartovali po druhý krát za Z-142. Výsledok bol rovnaký

Chudáčisko pomaľovaný Blaník, tiež som ho raz roztrepal pri Chorvátskom Grobe

Ďalej pokračuj v čítaní reportu na pdfku v scribde

Blaník L-13 / OM-3818 urazil krídlom lampu osvetlenia (LZPT)

Topenie Blaníka L-13 / OM-3818 na Čiernej Vode

materiál pochádza z archívu SNA

Projekt  D-O-L-E-T-E-L-I

photo - archív P. Chromek
photo - archív P. Chromek
L-13 Blaník / OK-3818 L-13 Blaník / OK-3818 L-13 Blaník / OK-3818 L-13 Blaník / OK-3818
L-13 Blaník / OK-3818 L-13 Blaník / OK-3818


comments powered by Disqus