Beta testovanie aplikácie pre plánovanie letov

Gonzo - 2.7.2015
 

PILOTI POZOR -> od dnes spúšťame do testovania BETA verziu aplikácie pre plánovanie letov - pre vybratých testerov a všetkých čo majú prístupové údaje do IBAF LPS ( https://aim.lps.sk/ibaf/ -> kto nemá, nech kontaktuje Peter Peťo Marianič)...aktuálne v SK, CZ a EN jazykovej mutácii... www.aisweb.lps.sk/login.php

LPS SR, š.p. vyvíja aplikáciu umožňujúcu poskytovanie informácií a služieb na predletovú prípravu pilotov a pre širokú leteckú verejnosť. Účelom testovania aplikácie AisWeb je overiť jej funkčnosť, správnosť poskytovaných mapových, databázových a leteckých informácií, ako i ostatných informácií poskytovaných vo forme letovej dokumentácie

Pavol Serbin

R-Sys, s.r.o. Bratislava

BETA testovanie plánovania letov


comments powered by Disqus