Správa maďarského Generálneho štábu o bombardovaní Spišskej Novej Vsi / 1939

Gonzo - 19.10.2018
 

roj maďarských Junkersov 86K

správa je priložená v maďarskom jazyku i v slovenskom preklade

za materiál ďakujem p. K. Kulašikovi

Magyar Királyi Honvéd Légierő Junkers Ju 86K-2 

súvisiace články : 

Zničené hangáre v Spišskej Novej Vsi

Letisko Spišská N. Ves počas invázie do Poľska

Magyar Királyi Honvéd Légierő  Junkers 86K Magyar Királyi Honvéd Légierő Junkers 86K / photo - wikipedia.org Magyar Királyi Honvéd Légierő  Junkers 86K  / photo - wikimedia.org Magyar Királyi Honvéd Légierő  Junkers 86K / photo - wp.scn.ru


comments powered by Disqus