Soňu Gyarfašovú ocenil Slovenský letecký zväz gen. M.R. Štefánika

Gonzo - 25.1.2018
 

Na výročnej členskej schôdzi konanej 16. januára 2018 udelil prezident SLZ gen. M.R. Štefánika plk.gšt.v.v. Jozef Takács (vľavo) slečne Soni Gyarfašovej pamätnú medailu za popularizáciu letcov, ktorí bojovali v WWII, odboji, či boli prenasledovaní komunistickým režimom po vojne

Slečna Gyrafašová robí skvelú prácu v RTVS, rád by som pripomenul aj mnohé výborné články na sme.sk, kde formou reportáží približuje osudy ľudí, o ktorých by sme buď ani nevedeli, alebo na nich zabudli

Svojej práci, ktorá rozhodne nie je iba o osudoch letcov, ale hlavne o väzňoch svedomia prenasledovaných režimom, sa venuje systematicky a dlhodobo ako málokto na Slovensku

Tu je jeden z príbehov, ktorý som s jej dovolením prebral  -  Osudy Ivana Schwarza 

Postupne by mali pribudnúť na web ďalšie 

photos - Teddy Pasternak
photos - Teddy Pasternak
plk. gšt. v.v. Jozef Takács / Soňa Gyarfášová / viceprezident SLZ Peter Matejčík plaketa SLZ ocenenie Soni Gyrfášovej


comments powered by Disqus