Sociálna Poisťovňa vymáha od plachtárskeho inštruktora doplatenie odvodov

Gonzo - 29.10.2018
 

Každý / prípadne väčšina živnostníkov pozná dôverne hore uvedené tlačivo, je to rozhodnutie Sociálnej poisťovne, proti ktorému niet úniku (v zmysle zákona) a treba platiť. V poriadku. Horšie však je, keď sa toto rozhodnutie prieči zdravému rozumu, a má znaky svojvoľného konania, ktoré nemá oporu v zákone  

Chcel by som ešte zdôrazniť, že bežný živnostník je osoba v podstate na odstrel, každý rok sa mu zvyšujú odvody v závislosti od zvyšovania minimálnej mzdy, a v spoločnosti sa vytvorila atmosféra, že vďaka optimalizácii neplatí skoro žiadne dane. Živnostník plať ! nezaplatenie odvodov a daní je trestný čin, a je len otázka času, kedy dostanete obsielku od exekútora

Fakt, že sa skoro každý deň píše v novinách o masívnom rozkrádaní štátneho rozpočet cez pochybné / podvodné vratky DPH je pre živnostníka úsmevný a trpký fakt, pretože mu toto poznanie nijako nepomôže, patrí totiž medzi vyvolených, ktorí budú určite plniť štátnu kasu

Predtým, ako sa dostaneme ku konkrétnym údajom, ešte pár slov o leteckých inštruktoroch v Aerokluboch. Stať sa inštruktorom, pod čím si predstavujem zadný sitz na Blaníku, je rehoľa. Je to o tom, že vás niekto niekedy naučil lietať, odovzdal vám svoje skúsenosti, a teraz je rada na Vás, posunúť to ďalej. Takto to prebiehalo v Aerokluboch v Československu po generácie, pripúšťam však, že sú na svete aj iné modely výcviku, ale zostaňme radšej doma

Znamená to stovky štartov, pri ktorých sedí vpredu začínajúci plachtár / plachtárka a vy ako inštruktor sediaci vzadu musíte byť v strehu a dávať sústavne pozor, pretože zodpovedáte za prevedenie a bezpečnosť letu. Čo chcem však podčiarknuť je fakt, že po generácie prebieha plachtársky výcvik spôsobom, že inštruktor nie je za túto rehoľu / funkciu platený - robí to zadarmo, pretože tak systém funguje

Aké má k tomu pohnútky, prečo je to ochotný robiť bez úhrady dajme teraz bokom, je to jeho rozhodnutie. Nakoniec výcvik prebieha v kluboch / Aerokluboch, ktoré dnes fungujú vo forme občianskych združení, čo znamená, že účelom ich činnosti nie je dosahovať zisk, ale uspokojovať potreby svojich členov

Pre tých, čo lietajú sú to otrepané fakty, ale pre ľudí mimo lietania to môžu byť prekvapivé informácie - niekto, v tomto prípade inštruktor, poskytuje čosi - výcvik, zadarmo

Zákon o civilnom letectve č. 143/1998 Zb. definuje leteckú činnosť v Aerokluboch nasledovne : " §2 písm.) l zákona 143/1998 z.z. "športovým lietaním činnosť vykonávaná na účely športu, rekreácie a vzdelávania, ktorá sa nevykonáva za odplatu "

Sociálna poisťovňa poslala v roku 2018 prípis niekoľkým plachtárom - inštruktorom, u ktorých nastala táto modelová situácia : inštruktor mal živnosť, na základe ktorej vykonával svoju podnikateľskú činnosť, vystavoval faktúry, platil odvody, dane atď., a nemala nič spoločné s lietaním, povedzme že bol šikovný elektrikár. Všetky povinnosti voči štátu si splnil, podal daňové priznanie, a svoje daňové a odvodové povinnosti načas vyrovnal - má na to predsa účtovníka, a nakoniec aj doklady o úhrade

A vo svojom voľnom čase školil začínajúcich plachtárov - bezodplatne a rozhodol sa z nejakých dôodov ukončiť svoju živnosť

Sociálna poisťovňa začala v roku 2018 na základe informácii získaných od Dopravného úradu (dá sa to formulovať aj inak), požadovať v takom prípade doplatenie odvodov - pretože - preto. A viete ako vyrátali v Sociálnej poisťovni výšku dodatočných odvodov ? vycucali si ju z prsta - rovná sa výške odvodov, ktoré daný živnostník vykázal a už aj uhradil 

V praxi to znamená, že živnostníci podľa toho, ako sa im darilo v ich podnikaní / súkromnom živote musia doplatiť odvody, ktoré sa môžu niekoľkonásobne líšiť prípad od prípadu za povedzme rovnakú činnosť - opakujem poskytovanú dobrovoľne a vo svojom voľnom čase

Dokonale absurdné nie ? Prečo má plachtársky inštruktor dokazovať štátu, resp. Sociálke, že túto činnosť vykonáva bezodplatne ? Kde došli úradníci na to, že je to pre neho zárobková činnosť ?

Letecký inštruktori, ktorí poskytujú výcvik motorových pilotov robia dnes už väčšinu túto prácu za úplatu, pretože sa tým živia, a robia to v rámci leteckej školy, ktorá má na to potrebné oprávnenia udelené Dopravným úradom SR . Píšem to preto, že pravdepodobne niekomu v Sociálnej Poisťovni nedochádza, aký je medzi týmito dvomi typmi inštruktorov rozdiel

Zatiaľ viem o troch prípadoch, ktoré sa začali obsielkou od Sociálnej poisťovne, v danom prípade sa plachtár - inštruktor odvolal voči rozhodnutiu tejto ustanovizne (scany dokumentov bez identifikačných údajov prikladám v kópii), ale viem aj o prípade, že druhý plachtár dal takýto sporný prípad na súd, pretože odmieta zaplatiť niečo, čo už raz uhradil. A hlavne, z akého dôvodu by to mal urobiť ?

Za podstatné však považujem, aby v prípade, že Sociálna Poisťovňa pre zrejmé nepochopenie situácie pošle niekomu ďalšiemu obsielku s natiahnutou rukou, aby sa dotknutý  pilot / plachtár / inštruktor mohol obrátiť na Dopravný úrad, a nájdu riešenie / zrušenie výmeru do neba volajúceho nezmyslu v spolupráci so Sociálnou Poisťovňou

Pokiaľ máte taký radostný pocit, že sa Vás to netýka - nezúfajte, aj na Vás príde rad

Big brother is watching you !

v prílohe nájdete scany všetkých relevantných dokumentov

Sociálna poisťovňa - vymáhanie dodatočných odvodov Sociálna poisťovňa - vymáhanie dodatočných odvodov Sociálna poisťovňa - vymáhanie dodatočných odvodov Sociálna poisťovňa - vymáhanie dodatočných odvodov
odvolanie sa proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne odvolanie sa proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne


comments powered by Disqus