Sociálna poisťovňa sa odvolala na súde vo veci doplatenia odvodov

Gonzo - 12.4.2021
 

Krajský súd v Žiline 24.2.2020 zrušil rozsudkom obe rozhodnutia Sociálnej poisťovne o nezániku povinného poistenia ku dňu ukončenia SZČO, (jedno rozhodnutie bolo zo žilinskej pobočky, druhé z centrály v BA) a vrátil vec Sociálke na ďalšie konanie.

Sociálna poisťovňa v zmysle rozsudku mohla podať tzv. kasačnú sťažnosť, čo aj urobila. Podanie sťažnosti ale nič nemení na rozsudku, ktorý nadobudol právoplatnosť 28.4.2020. Bol som vyzvaný Krajským súdom v priebehu júla 2020, aby som sa ku kasačnej sťažnosti vyjadril. To som aj urobil, v podstate som len zopakoval závery rozhodnutia Krajského súdu a stotožnil sa s nimi. Krajský súd posunul celú vec na Najvyšší súd SR a tam to čaká na verdikt.

Skúšal som aj žiadať Sociálku o vymazanie zo zoznamu dlžníkov, ale tí sa vyjadrili, že pokiaľ to nie je uzavreté na Najvyššom súde, tak to urobiť nemôžu. Dokedy sa to uzavrie je pri dnešnom humbuku s Covid vo hviezdach.

Peter Ille

Aeroklub Žilina

súvisiace články :  Rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR vo veci : Sociálna poisťovňa vymáha od plachtárskeho inštruktora doplatenie odvodov

Peter Ille


comments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

Výstava trosiek IL-18 / OK-NAB v Múzeu dopravy

Vážení pozostalí po obetiach leteckého nešťastia na Zlatých Pieskoch z roku 1976, vážení všetci tí, ktorí mi akokoľvek pomohli pripraviť text do knihy o nehode, dovoľte mi poslať vám poslednú pripomienku pozvánky na vernisáž výstavy trosiek z lietadla,...

Gonzo - 11.06.2021
Autori
 

 

 

P-51D Mustang
Foto dňa
P-51D Mustang