Snažíme sa plniť vlastné predsavzatia - MLL Považská Bystrica 1938

Gonzo - 10.11.2019
 

Činnosť plachtárskeho odboru sme spustili lietaním na jednom klzáku, zakúpenom v ústredí (MLL). Toto však nevyhovovalo našim potrebám, nezostávalo nám nič iného, než si zaobstarať druhý klzák. Postavili sme si ho sami a je to typ SS (?) Prevádzku sme v roku 1937 zahájili s 2 klzákmi. Počas prevádzky sme zistili, že ani to nestačí, pretože i to seba väčšie nadšenie vychladne, keď sa nemôže všetkým vyhovieť, totiž že nedokážeme uskutočniť toľko štartov, ktoré by stačili aby sa potrebný výcvik k dosiahnutiu jedného stupňa skúšky nepretiahol na príliš dlhú dobu

Rozhodli sme sa preto získať ďalšie lietadlá / klzáky. Návrh na zakúpenie klzákov padol, nakoľko stav pokladne bol neutešený. Nezostávalo nám nič iné, než si postaviť ďalšie klzáky vlastnými silami. Bola tu však podstatná prekážka a tou bola nevyhovujúca dielňa, v ktorej by sme dokázali vykonať menšie opravy, v zime sa v nej nedalo pracovať

Obrázky z dielne I. SLeS v Bratislave

Vďaka podpore jednotlivcov a obetavosti niekoľkých členov sme prekonali i túto snáď najťažšiu prekážku - teraz máme dielňu, ktorá plne vhovuje našim potrebám a ktorú môžeme smelo zaradiť medzi najlepšie dielne plachtových odborov. V novej dielni sme okamžite začali so stavbou dvoch nových klzákov SS, pokračovalo sa v stavbe EL-2m Šedý vlk a staviame krytý transportný voz pre vetroň ...

zdroj - časopis Letec 4 / 1938 - digitalniknihovna.cz

súvisiace články :  AK Považská Bystrica - letisko Orlové photos

photo - Letec 4 / 1938
photo - Letec 4 / 1938
pohľad do dielne plachtárskeho odboru MLL v Považskej Bystrici Snažíme sa plniť vlastné predsavzatia


comments powered by Disqus