SNA strelil ďalší aeroplán : An-2 / OM-PYB

Gonzo - 27.5.2019
 

V zmysle ponuky SNA na odpredaj majetku SNA, lietadla An-2 / OM-PYB boli za účasti zástupcu KRK – Erika Nagya a viceprezidenta SNA Ing. Juraja Filusa dňa 11.04.2019 o 10:00 hod. otvorené obálky s ponukami na kúpu predmetného lietadla.

Ponuky doručené v stanovenom termíne : 3

Ponuky, ktoré boli vyššie, ako minimálna vyvolávacia cena : 2

Zoznam doručených ponúk :

  • Aeroklub Future Fly Bidovce o.z. - 17.111 €
  • Slovenský národný aeroklub gen. M.R.Štefánika Partizánske - 15.100 €
  • Občianske združenie zoskok.sk - 5.000 € (nesplnené podmienky ponuky na odpredaj)

V Žiline, 11.04.2019

--

Po nedávnom predaji ešte stále akrobatického Z-526F / OM-CRO do Nitry a spomínanej PYBky Aeroklubu Future Fly Bidovce zostávajú v majetku Slovenského Národného Aeroklubu už len dva motorové aeroplány : C-172 / OM-SNA a WT-9 Dynamic / OM-RLC, aj to za predpokladu, že Letecký register SR je aktualizovaný, a popisuje skutočnosť

súvisiace články :  SNA predáva eFKo Z-526F / OM-CRO v 2. kole

photo - Martin Meluš / planes.cz
photo - Martin Meluš / planes.cz
An-2 / OM-PYB


comments powered by Disqus