Winglety s aktívnou klapkou

Gonzo - 19.1.2016
 

obr. 1 / photos - facc.com

Winglety sa dnes stali štandardom na konci krídiel moderných dopravných lietadiel a bizjetov. Znižujú indukovaný odpor, hluk, šetria palivo a aeroplán s wingletmi vyzerá dobre, dokonca sú skvelou plochou na umiestnenie loga leteckej spoločnosti

Ďalšia generácia wingletov, tzv. split scimitar winglets si razí cestu na konce krídiel dopravných lietadiel, prísľubom sú ďalšie ušetrené percentíčka spotreby paliva a zníženie hluku pri štarte. Na celosvetovej báze to znamená ušetrenie ďalších miliárd litrov kerosénu a redukciu emisií CO2 o milióny ton

Ďalší vývoj sa uberá smerom tzv. "active morfing structures"  či "smart intelligent aircraft structures", čo približne znamená " zmena tvaru povrchových časti lietadiel v závislosti od letových podmienok ". Na obrázku č.1 je vidieť, že morfujúci sa winglet má na odtokovej hrane klapku, ktorú ovláda aktuátor v reálnom čase v závislosti od aktuálnych vonkajších podmienok. Variabilita geometrie krídla kompenzuje dodatočné zaťaženie v strede a na konci krídla, ktoré vzniká inštaláciou wingletu, vďaka čomu odpadá inak nutné zosilnenie konštrukcie krídla. Pružné prekrytie medzery (medzi telom wingletu a klapkou) vznikajúcej pri pohybe klapky, zabezpečuje aerodynamicky optimalizovanú geometriu pri jej ľubovolnej polohe

Riadiaca jednotka, senzory a aktuátor sú umiestnené v konštrukcii wingletu. Integrácia pružného prekrytia na lietadle a implementácia / ohraničenie maximálnej frekvencie oscilácie 60 Hertz bez preťaženia konštrukcie predstavujú míľnik v konštrukcii lietadiel

Uvedené riešenie sľubuje znížiť spotrebu paliva o ďalšie 2 % a hladinu hluku o 2 dB

FACC sa podieľa na vývoji novej generácie wingletov, ktoré v súčasnosti testuje Airbus. FACC zároveň spolupracuje v rámci výzkumného projektu SARISTU  s nasledovnými firmami, či inštitúciami : Airbus Group Innovations, Dutch National Aerospace Laboratory (NLR),  Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials (Fraunhofer IFAM) a Spanish research center for composite materials (FIDAMC)

SARISTU je skratka pre Smart Intelligent Aircraft Structures - projekt, ktorý je financovaný Európskou Úniou v rámci  Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 284562

Jeho cieľom je znížiť náklady na cestovanie lietadlom pomocou množstva technologických aplikácii a ich kombinácie. Použitie rozličných morfovacích konceptov na krídle s laminárnym profilom má priniesť zvýšenie výkonov lietadla znížením aerodynamického odporu o 6 %, s pozitívnym dopadom na zníženie spotreby paliva a potrebnej zásoby paliva pri štarte. Sekundárnym efektom má byť zníženie hlučnosti, ktorú vytvára konštrukcia lietadla o 6 dB

Použitie uhlíkových nanotrubíc v kompozitoch má priniesť zníženie hmotnosti o 3 %

Projekt SARISTU vedený Airbusom spájal pri výzkume 64 partnerov / organizácii zo 16 krajín. Rozpočet na projekt dosiahol výšku 51 mil. EUR, očakávané ukončenie bolo naplánované na August 2015 

Jedným z projektov / výstupov SARISTU je návrh krídla so zmenou tvaru profilu morfovaním (zmenou tvaru povrchu), pri ktorom nedôjde k vzniku štrbiny (ekvivalentom je vysunutie slotu na nábežnej hrane krídla). Ideový koncept je vidieť na obrázku dole

Ktovie, kam až uvedené technológie privedú konštrukciu lietadiel v budúcnosti, ruka v ruke s vývojom úplne nových materiálov. Je možné, že si to nevieme dnes ani predstaviť 

winglet s pohyblivou klapkou počas testovania v aerodynamickom tuneli

súvisiace články :   Split Scimitar Winglets pre Boeing Business Jet

photo - facc.com
photo - facc.com
winglety s aktívnou klapkou winglety s aktívnou klapkou winglet s aktívnou klapkou v aerodynamickom tuneli


comments powered by Disqus