Slovtrans Air Boeing B-707 / OM-WFA

Gonzo - 7.4.2013
 

OM-WFA  - 16.4.1995 / Manston airport, UK, photo by Chris Chennell

Slovtrans Air bola v polovici 90 tich rokov cargo firma, vo vlastníctve Araba, ktorý mal (vraj veľmi peknú) slovenskú manželku. Firma mala kanceláriu v starej letištnej budove na Ivánke, podarilo sa jej  nakontrahovať niekoľko zakáziek na prepravu, aeroplány boli prenajaté od Omega Air  - pozn. Mníško

link na  prevádzkovateľov Boeingu B-707 123B

 photo by Jerol, letisko Bratislava - Ivánka / 1995

 Slovtrans Air Boeing B-707 / OM-UFB

Slovtrans Air Boeing B-707 / OM-WFA  Slovtrans Air Boeing B-707 / OM-UFB Slovtrans Air Boeing B-707 / OM-WFA Slovtrans Air Boeing B-707 / OM-WFA


comments powered by Disqus