Pozvánka SLZ M.R.Štefánika na diskusné fórum

Gonzo - 3.11.2015
 

Slovenský letecký zväz M.R. Štefánika

Vás pozýva

na

DISKUSNÉ FÓRUM

 

PERSPEKTÍVA A REÁLNE MOŽNOSTI ĎALŠIEHO ROZVOJA LETISKA M. R. ŠTEFÁNIKA 

V STREDOEURÓPSKOM PRIESTORE

   23. novembra 2015 o 10:00 hod.

V priestoroch LPS SR, š.p., veľká zasadacia sála / Ivanská cesta 93 /

Program :

09:30 – 09:55 Príchod účastníkov a prezentácia

10:00 – 10:05 Otvorenie

10:05 - 10:20 Úvodné slovo a krátke predstavenie Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M.R. Štefánika  - 1. viceprezident SLZ pán Ing. Peter Matejčík CSc.

10:20 – 10:30 Ciele stretnutia

10:30 – 10:45 Krátky pohľad do minulosti letiská Bratislava a súčasný stav

10:45 – 11:10 Prestávka na kávu

11:10 – 11:30 Prezentácia Aviatik team, s.r.o.

Letisko BratislavaMultifunkčné centrum pre strednú a východnú Európu

11:30 – 12:00 Diskusia a otázky k prezentácií

12:00 – 12:30 Malé občerstvenie

12:30 – 13:30 Prezentáciu vlastných riešení a ideí, vzájomná diskusia k zadanej téme

13:30               Ukončenie diskusného fóra

Vstup na diskusné fórum je voľný, účasť je nutné potvrdiť do 20. novembra 2015 na email: janjendrol@gmail.com alebo tel. 0903 230 059

Parkovanie je zabezpečené v objekte LPS SR, š.p.comments powered by Disqus