Slovenské krídla - oficiálny časopis Slovenského Aeroklubu a leteckého oddelenia Hlinkovej gardy

Gonzo - 25.7.2019
 

           ďalší z historických časopisov o letectve, tentoraz z obdobia Slovenského štátu 

majiteľ a vydavateľ :  Slovenský Aeroklub Bratislava

link na album Slovenské krídla na Google Photos

link na zdigitalizované vydania Slovenských krídel

zdroj - ebadatelnavha.vhu.sk

Hlavné veliteľstvo HG letecké oddelenie spolu so Slovenským Aeroklubom založili svoj oficiálny časopis pod názvom "Letectvo - Slovenské krídla" (1939)

za HG je podpísaný Imrich Kubiš, ktorý sa stal neskôr aj sborovým veliteľom SleSu (Slovenského leteckého sboru) 

Vládny návrh zákona o SleSe / 1940

za Vzdušné zbrane je na druhej strane dopisu podpísaný pplk.gšt. R.Pilfousek

pozn. Gonzo : upozornenie ! keby s tým niekto mal problém, práve si čítate dokumenty spojené s históriou lietania za Slovenského štátu, nič viac a nič menej, preto zvážte pls. vašu prípadnu reakciu  - históriu nezmeníme, ale je dobré o nej vedieť čo najviac  

Slovenské krídla oficiálny orgán Slovenského Leteckého Sboru a Slovenského Aeroklubu s úradnou prílohou Ministerstva Národnej Obrany Oddelenia civilného letectva

súvisiace články :  

Časopis Letectvo / 1938

Letecké noviny Bratislava  /  1948 - 1952

Rozlet - vydáva Klub leteckej histórie 

Slovenské krídla 1939 založenie časopisu Slovenské krídla page 1 založenie časopisu Slovenské krídla page 2 Slovenské krídla 6 / 1942
Slovenské krídla 10 / 1941 Slovenské krídla 9 / 1941 Letectvo - Slovenské krýdla Slovenské krídla 3 / 1941


comments powered by Disqus