Sliač Air Force Base Media Day

Ďuro Uhliar - 15.7.2016
 

Začiatkom leta sa nám naskytla ojedinelá príležitosť detailnejšie  sa pozrieť na činnosť a fungovanie Leteckej základne Sliač. Pre nás „aeropozitívnych“ to bola návšteva o to cennejšia,  že na pár hodín sme sa stali čo by súčasťou letovej prevádzky. Letovej prevádzky nie hocijakej, ale priamo vojenskej a to, so všetkým, čo k tomu patrí. Technici, piloti, zabezpečovací personál,  prehliadky, palivo, plnenie, spúšťanie, motorovka,  príprava na zálet,  vzlety,  pristátia, cvičné bojové operácie. Skutočný život na armádnom letisku nemáme možnosť zažiť každý deň a  preto som rád, že sa o pár momentov z neho môžem s vami podeliť.

História leteckej základne Sliač sa začala písať v štyridsiatych rokoch minulého storočia. História tej novodobej základne vzniknutej za samostatného Slovenka sa datuje od prvého januára tisícdeväťstodeväťdesiattri, kedy z poverenia ministra obrany vznikol 1. Stíhací letecký pluk a Letecká základňa Sliač sa stala jeho domovom. V priebehu nasledujúcich rokov základňa prešla viacerými zmenami.

V rokoch  dvetisícdeväť až dvetisícdesať  letisko prešlo rozsiahlou rekonštrukciou, ktorej súčasťou bola aj kompletná rekonštrukcia vzletovej pristávacej dráhy a stojánky.  Od roku dvetisícdva nesie základňa meno slávneho pilota a bojovníka druhej Svetovej vojny, generál majora Otta Smika.

Dnes je letisko Sliač domovskou základňou  Zmiešaného  taktického krídla  s výcvikovou a bojovou letkou,  ktorých hlavné úlohy spočívajú v ochrane vzdušného priestoru Slovenska  ako aj spoločného vzdušného priestoru  aliancie, takzvaný NATINADS a v zabezpečení  základného a pokračovacieho  výcviku leteckého personálu pre potreby bojovej letky.

Letecká základňa Sliač už niekoľko rokov pravidelne hostí  medzinárodné vojenské cvičenia s  mnohopočetným zastúpením leteckej, vrtuľníkovej a zabezpečovacej   techniky spolu s personálom z celého Sveta.  Po úspešných medzinárodných   cvičeniach Cooperative Key,  Mace a Capable logistician a množstve vzájomných spoločných leteckých aktivít  s ostatnými jednotkami aliancie sa od začiatku júla koná na leteckej základni Sliač spoločné stretnutie jednotiek  „Slovak Warthog“ za účasti  Vzdušných síl Slovenskej republiky a Národnej gardy štátu Indiana z USA s lietadlami  Farchild A-10  Thunderbolt II.

Do pozornosti laickej a odbornej  verejnosti sa Letecká základňa Sliač  dostáva každoročne počas konania medzinárodných leteckých dní Slovák International  Air Fest, kedy letisko navštívia desiatky tisíc návštevníkov a účinkujúcich z celej Európy.

Na záver, ako obyčajne poďakovanie Ministerstvu obrany Slovenskej republiky, Veliteľstvu vzdušných síl a vedeniu samotnej Leteckej základne Sliač, veliteľom Výcvikovej a Bojovej letky  za možnosť zúčastniť sa letovej prevádzky Vzdušných síl, Armády Slovenskej republiky na Leteckej základni generálmajora Otta Smika  Sliač.

Ďuro Uhliar 

MiG-29 Fulcrum / Sliač Air Force Base letka Albatrosov L-39 MiG-29 Fulcrum / Sliač Air Force Base MiG-29UB / Sliač Air Force Base
MiG-29 Fulcrum po štarte na Sliači MiG-29UB L-39 Albatros Sliač Air Force Base


comments powered by Disqus