Škpt. Nikolaja Šapošnikova zavraždili partizáni

Gonzo - 14.5.2018
 

škpt. Nikolaj Šapošnikov sa zapísal do histórie letectva v Československu ako vojenský pilot Leteckého pluku 3 v Nitre, stál pri začiatkoch bezmotorového lietania v Nitre, v roku 1925 uletel počas súťaže v Medlánkach na vetroni Nitra III vzdialenosť 1.714 metrov a tým utvoril národný rekord, bol pri založení Aeroklubu v Bratislave, istú dobu  bol veliteľom vojenského letectva v Bratislave. Jeho žena Ľudmila Šapošnikovová bola prvou pilotkou na Slovensku 

Manželstvo Šapošnikovovcov skončilo rozvodom, dôvodom boli údajné sklony Nikolaja k nadmernému pitiu alkoholu. To sú útržkovité informácie a potom sa stopa po škpt. Šapošnikovovi stráca. Pri skúmaní archívnych materiálov spojených s točením dokumentárneho filmu Prvá - o Ľudmile Šapošnikovovej vyšli najavo ďalšie skutočnosti z obdobia druhej svetovej vojny, z ktorých vyplýva, že Nikolaja Šapošnikova zavraždili / popravili partizáni, či skôr tzv. "partizáni" v roku 1944 

V roku 1947 boli títo partizáni obžalovaní a postavili ich pred súd za vraždu, na svoju obhajobu tvrdili, že Šapošnikova popravili kvôli tomu, že bol konfidentom Gestapa. Zväz partizánov vydal po vojne prehlásenie, ktoré spustilo vyšetrovanie vraždy a z ktorého naopak vyplýva, že Nikolaj Šapošnikov prišiel na veliteľstvo I. čsl. partizánskej brigády s obvinením konkrétnych osôb "partizánov", ktorí kradli dobytok a prasatá obyvateľom a osobne sa na tom obohacovali 

Tieto osoby ale rýchlo obvinili Šapošnikova zo zrady partizánov a popravili ho v lese bez rozkazu výstrelom z pištole do temena hlavy. Celý súdny spis zo Zemského archívu v Opave je veľmi rozsiahly a je skoro nemožné dopátrať sa výsledku. Partizáni boli obžalovaní z vraždy, vzatí do vyšetrovacej väzby, ďalší súd rozhodol, že majú byť vyšetrovaní na slobode, druhý súd to zamietol a výsledku sa neviem dopátrať

Ale to sa už výrazne vzďalujeme od lietania, a skôr je to obraz doby, povojnového chaosu, nastupujúcej moci komunistov, angažovanie sa Rusov, ktoré začalo vysadením partizánov na území Slovenska, ekonomickej kriminality, všeobecného vybavovania si účtov a neviem čo ešte 

Prevládajúci pocit z čítania spisu je ten, že Šapošnikov kápol na ľudí, ktorí sa pod pláštikom partizánskeho hnutia obohacovali páchaním trestnej činnosti, a oni ho zavraždili / popravili ako nepohodlného svedka, vydávajúc to za ľudový súd 

za materiál ďakujem Marekovi Šulíkovi

oznam združenia partizánov zo Zväzu národnej revolúcie v Zlíne vec : škpt. Šapošnikov z Hodslavic - vyšetrovanie informácia veliteľa četníckej stanice v Hodslaviciach záznam z konfrontácie


comments powered by Disqus