† sgt. Jan Křivda pilot Wellingtonu T2577 KX-Q

Gonzo - 9.4.2017
 

16.12.1940

pilot Jan Křivda, jemuž odhalili pamětní desku v Nitře, se narodil na moravském Slovácku v Uherském Brodě dne 6. 8. 1913

Pilotem se stal po absolvování školy leteckého dorostu v Prostějově. Zpočátku působil u 6.LP na letišti Praha-Kbely, kde mimo jiné, létal i na bombardérech B-71 (upravený sovětský SB) a později byl přemístěn ke 3.LP do Nitry

Před vánoci 1939 emigroval s kamarády letci Františkem Louckým (bojoval na La-5FN v SNP) a Vladimírem Kubíčkem (zahynul 17. 4. 1941 v Nizozemí jako navigátor Wellingtonu Mk.Ic 'KX-J' při návratu z náletu na Kolín nad Rýnem). Z Uherského Brodu přes Slovensko, Maďarsko a Francii se dostal až do Anglie, kde byl zařazen k 311. bombardovací peruti

parte, ktoré zariadil František Loucký

Zahynul jako kapitán letounu Wellington Mk.Ic 'KX-G', s kterým havaroval při startu ze základny East Wretham k náletu na Mannheim, dne 16. 12. 1940. V Uherském Brodě je vzpomenut na pamětní desce na radnici, na níž čteme : " Nad svůj život jsme vlast svou milovali "

Je po něm pojmenována ulice na sídlišti Nový Maršov  

Vojnové príbehy V.  -  311. tušenie smrti

Jan Křivda, vzpomínka na válečného letce

Dobrý den,

dělal jsem pořádek a našel ještě něco z historie, co se vztahuje k letectví. Dokumenty jsou staré 47 let. Jde o parte, které zařídil František Loucký, jenž s Jeníkem Křivdou sloužil u RAF a přežil válku

Napsal knihu " Mnozí nedoletěli ", která vyšla až po jeho smrti. Sestavit toto dílo muselo dát nesmírnou práci

Aleš Polidor

sprievodný dopis od p. Ireny Křivdovej / 29.12. 1970 v Nitre

Jan Křivda - fotografia je z roku 1922

pilot Jan Křivda - 6.5.1934 / Nitra

prvý zľava Julo Goralík, prvý napravo Jan Křivda - Letecký pluk 3 Nitra, z archívu  Aurela Rumanovského

Jan Křivda na sedadle kapitána  Wellingtonu / T2577 KX-Q - zdroj 9. odbočka Svaz letcu České republiky

na pamiatku z civilu venuje pánovi inštruktorovi J. Křivdovi žiak Otakar Sláma / 9.11. 1932

† Jan Křivda sprievodný dopis od p. Křivdovej - 29.12.1970 Jan Křivda pamätná tabula venovaná Janovi Křivdovi
Jan Křivda na pamiatku z civilu venuje pánovi inštruktorovi J. Křivdovi žiak Otakar Sláma / 9.11. 1932 Jan Křivda v roku 1922 Jan Křivda - 6.5.1934 / Nitra
prvý z ľava Julo Goralík, prvý zprava Jan Křivda - Letecký pluk 3 Nitra Ladislav a Irena Křivdovi - 19.8.1956 / Nitra


comments powered by Disqus