Sergejov itinerár plachtárskeho žiaka

Gonzo - 6.12.2019
 

Sergejov itinerár som našiel na webe Aeroklubu Holíč. Tých riadkov by tam mohlo byť násobne viac

Snahou tohoto článku je oboznámiť začínajúcich žiakov vo výcviku s prevádzkou na letisku

Poučenie môžu nájsť aj niektorí starší aeroklubáci, klikajte ďalej. Nie je úlohou nahrádzať jednotlivé predpisy, ale jednoducho priblížiť všetko to, čo má žiak vedieť od vstupu na letisko, aby sa plnohodnotne zapojil do letovej prevádzky

Najčastejším syndrómom nových žiakov, ktorí začínajú lietať je, že nevedia čo majú vôbec na letisku robiť, aby sa vôbec dostali do vetroňa a aby pomohli pri organizácii lietania

Poďme na to priatelia

Základom lietania je sa vôbec zúčastniť letového dňa, teda prísť na letisko. To treba v prípade navijákového výcviku urobiť najlepšie čo najskôr. Je paradox, že väčšinou sú na letisku skôr inštruktori ako žiaci. Treba si uvedomiť ako funguje činnosť v Aeroklube, ráno 8:00-11:00 sa lieta výcvik so žiakmi, okolo obeda 11:00 -17:00 sa lietajú termické prelety a 17:00-západ slnka sa lieta zase výcvik

Takto to funguje aj na sústredení, poprípade počas nepriazniveho počasia pre termické lety lieta škola výcvik celý deň

Kvôli tomuto harmonogramu je potrebné, aby žiaci prišli čo najskôr na letisko, pomocou inštruktorov vyhangárovali, postavili naviják a začali lietať

V našom Aeroklube je situácia taká, že všetci aktívny inštruktori sa venujú aj preletom na vetroňoch a preto nie sú nadšení ak majú kvôli žiakom, ktorí prídu neskoro stráviť pekné termické počasie lietaním po okruhu so žiakmi. Každý s inštruktorov rád privíta aktivitu, ak sa žiaci dostavia na letisko ráno aj pred 7:00 , dohodnúť sa dá aj osobne, alebo pomocou tohoto webu, ktorý si čítame pravidelne aspoň raz denne

Po príchode na letisko si odstavíme auto / svoj dopravný prostriedok mimo priestor verandy a vyhľadáme jedného z inštruktorov, alebo pilotov a pýtame sa na činnosť, ktorá sa chystá, alebo vykonáva. Nenechajte sa odradiť slovami, že " já nevím", pýtajte sa ďalej

Deň sa začína vyhangárovaním lietadiel z ich príbytku, kde je vašou psou povinnosťou zúčastniť sa a pomáhať. Pri hangárovaní treba vetrone bezpečne vytlačiť pred areál Aeroklubu za cestu cez veľkú železnú bránu

Aby bol dodržaný pojem "bezpečne" tak treba najprv počúvať a pozorovať, čo robia skúsenejší kolegovia a hlavne sa pýtať, čo robiť

Zlozvykom nováčikov je, že sa hneď hrnú riadiť lietadlo za koncový oblúk krídla nevediac kam majú lietadlo viesť a ako

Koniec krídla vždy drží niekto skúsený a vy sa zúčastnujete len tlačenia za spevnené plochy krídel plechom (krídla majú označenie kde sa nesmie tlačiť textom "zde netlačit")

Po vyhangárovaní lietadiel sa koná „rozkaz „ kde sa stretnú všetci čo sú na letisku a chcú sa zúčastniť prevádzky. Na „Rozkaze“ sa prezentujú všetci inštruktori, piloti a žiaci svojou účasťou a povedia čo majú v pláne. Inštruktori spravidla povedia kto bude lietať so žiakmi a kedy počas dňa. Zároveň sa prerozdelia školné a výkonné vetrone

Následne sa rozdelia funkcie dňa ako je : navijákar, štartér , zapisovač, šofér traktoru ( mazdy), služba AFIS. Oznámia sa informácie potrebné k prevádzke: dráha v používaní, počasie, letové obmedzenia atď.

Po rozkaze si žiaci pripravia prideleného TWINA, jeho umytím , vložením baterky a padákov. Inštruktor následne prehliadne vetroň (ak nebol prehliadnutý mechanikom) a podpíše jeho prevzatie a pripraví na transport upevnením transportného kolesa pod chvôst. Žiaci ho následne odtiahnu na štart dráhy podľa predošlého rozkazu

Pri transporte vetroňov na štart  jedna osoba sedí v aute a ťahá za lano vetroň, ktorý drží pomocník za koncový oblúk krídla a sleduje ťažný automobil

Pri ťahaní dvoch vetroňov sa dvaja pomocníci postavia na vonkajšie oblúky krídel vetroňov a jeden pomocník k vypínaču posledného z vetroňov pre prípad samovoľného vypnutia prvého vetroňa za účelom zabránenia zrážky

Vetrone dotiahnuté na štart treba potom rozmiestniť tak, aby nezavadzali vo vzlete a pristátí na dráhe ak sa s nimi momentálne neplánuje činnosť. Po príchode na štart sa rozloží vytýčenie pristávacieho T a šípky (bude vysvetlené na školení z predpisov) a stanovisko zapisovača. Toto sa rozloží na mieste určenom pilotmi, alebo inštruktorom

Základom pohybu na ploche letiska je mať vždy otvorené oči a sledovať činnosť okolo seba. Je to kvôli tomu, pretože vetrone nevydávajú skoro žiaden zvuk počas letu a pri ich pristátí ich nepočujete. Môže sa stať, že pri chôdzi cez dráhu vbehnete do dráhy pristávajúceho vetroňa bez toho, aby ste sa obzreli ako pri “prechode cez cestu.“ Tu je potrebné sa pozerať aj po oblohe a na horizont. Vetroň, ktorý  už pristáva nemá možnosť opakovať pristátie ako motorové lietadlo a tak môže dôjsť k nebezpečnej situácii, kedy sa pilot pokúšajúci vyhnúť chodcovi na dráhe môže svojim manévrom ohroziť seba, vetroň a ostatných účastníkov prevádzky na ploche

Žiak, ktorý chce v ten deň lietať by mal mať už doma aspoň prečítanú teóriu k úlohe ktorú lieta a na ktorú by mal postúpiť, aby sa počas prípravy s inštruktorom orientoval aspoň zbežne v teórii a inštruktor mu už pomohol pochopiť jednotlivé prvky a pasáže z teórie ( knižka „Metodika výcviku na kluzácích – základní výcvik“   VPL-4 )

Žiaci nastupujú a lietajú väčšinou podľa poradia ako prišli ráno na letisko, aby sa zachovali prvky demokracie. Žiak si so sebou berie do vetroňa svoj žiacky zápisník s dopísanými letmi z dní predošlých a odovzdá ho inštruktorovi pred sadnutím do vetroňa

Pri pohybe v priestore pristávacieho T treba dbať na zvýšenú pozornosť v prípade pohybu viacerých vetroňov v priestore a sledovať polohu „po vetre“ ako aj celý priestor okruhu ľavého, alebo pravého. Treba počúvať taktiež korešpondenciu z rádiostanice a z toho sledovať situáciu vetroňov vo vzduchu

Počas pristátia vetroňa sa nesmie prebiehať cez dráhu, aby sa pilot zbytočne nerozptyľoval osobami pohybujúcimi sa po ploche, taktiež si treba všímať cudzie osoby na dráhe, akými sú hubári, cyklisti, chodci a motorové vozidlá. Nie vždy si musí osoba s funkciou „štartéra“ všimnúť prekážku v smere štartu, alebo pristátia. Treba uvažovať dopredu a všímať si aj potencionálnych narušiteľov letiskovej plochy, ktorý sa počas štartu môžu dostať do osi vzletu, poprípade do zóny padajúceho lana pri navijákovom štarte

V prípade krátkeho, alebo dlhého pristátia vetroňa na T-čku treba pomôcť pri jeho tlačení na štart a nie čakať až sediace osadenstvo na T-čku bude vyzvané pachtiacim sa inštruktorom k pomoci pri tlačení. Pri Twinovi treba nasadzovať na tieto presuny aj ostruhové koleso a nezabudnúť ho pred štartom odňať. Treba myslieť na to , že krátke, alebo dlhé pristátie sa podarí každému z nás a pomoc potrebuje tiež

Pri tlačení vetroňa na T-čko po jeho nepresnom pristáti, kedy je potrebné ho tlačiť k T, treba vziať do úvahy či sú na štarte navijákové laná a podľa toho držať krídlo pri zemi alebo vodorovne , aby si navijákar nemyslel, že je požadovaný vzlet (bude názorne ukázané)

Ak je posádka pripravená na štart, je treba zapnúť laná do zámkov na vetroni (bude ukázané názorne). Po ich zapnutí treba fúzy lán napnúť pred vetroň a vyskúšať, či sa navycvakla karabína spájajúca ťažné lano s fúzami a karabínu položiť, nie hodiť na zem (môže dôjsť k vycvaknutiu karabíny z lana). Následne pomocník odbieha mimo osu vzletu ku koncovému oblúku vetroňa . Pri navijákovom vzlete držia koncové oblúky vždy každé krídlo jeden pomocník (je popísané vo VPL-4)

Funkcia štartéra je známa z P-1, ale spomeňme aspoň to, že vždy musí mať vetroň a lano s fúzami v zornom poli, aby mohol adekvátne reagovať na jeho napnutie, poprípade jeho previsnutie a prejdenie klzákom. Jeho činnosť s plácačkou (mega palacinkár) musí byť jasná, včasná a drží ju počas sledovania vetroňa až do jeho vypnutia a oddelenia sa padáku od trupu vetroňa

Po vzlete a stiahnutí lán k navijáku, treba laná dopraviť naspäť na T, čo sa vykoná Mazdou, alebo traktorom s papamobilom . Po príchode vozidla ťahajúceho laná na T ich treba odpojiť z vozidla a nacvaknúť do padáčikov s fúzami (po ich vyložení z vozidla), hneď ako dôjde k ich odopnutiu od ťažného vozidla. Stane sa potom prípad, že navijákar pri začatí napínania lana ťahá lano bez vetroňa na jeho konci

V prípade zrušenia navijákového vzletu, kedy už boli zacvaknuté fúzy v zámkoch vetroňa, treba položiť krídlo a ísť vycvaknúť fúzy zo zámkov, kedy pilot drží vypínač lán vo vetroni v polohe vypnuté. (stačí kopnúť do fúzu, poprípade udrieť do fúzu rukou). Fúzy netreba držať kôli možnosti, že navijákar začne z ničoho nič ťahať a môže dôjsť k zachyteniu osôb, alebo končatín . To isté platí, ak prebieha navijákový štart na jednom lane, tak druhého lana sa nesmie nikto dotýkať a ani stáť na ňom alebo v jeho oblúku, môže dôjsť k poruche, alebo omylu na navijáku a stiahnutiu opačného lana, čo môže mať za následok nebezpečnú situáciu

 Netreba opomenúť ani dosť podstatnú vec počas prevádzky na letisku a tou je občerstvenie. Žiaci sú väčšinou na ploche a vo vzduchu celý deň a nemajú možnosť odbiehať k veži, alebo domov na obed či večeru. Treba myslieť na celodennú stravu vo forme balíčka, alebo Tupperware balenia. Základom je aby sa od toho adept nezaprasil tak, aby nezamastil postroje a riadidlá vetroňa

Odporúča sa ľahká strava nie veľmi mastná, aby   počas vzletov nevznikali nevoľnosti z plného bachora. Na pitie je ideálna čistá voda z vodovodu, minerálka, ktoré splnia základnú úlohu zavodnenia organizmu a nespôsobujú ďalší smäd, neskazia sa, nespôsobujú lepenie rúk atď. V horúcom počasí treba počítať so spotrebou 2-3 litre na deň, pretože dehydrovaný pilot, alebo žiak stráca schopnosť správne reagovať, sústrediť sa, je unavený a má nábeh na nevoľnosť počas letu

V rámci dobrých vzťahov môžu žiaci sem tam ponúknuť aj inštruktorov svojou troškou z desiaty, keďže samotný väčšinou nemá čas sa najesť

Netreba zabúdať ani na pokrývku hlavy a adekvátne oblečenie. Najvhodnejší sa ukázal biely klobúčik mierne prekrývajúci očné oblúky, slnečné okuliare a biele tričko, keďže čierna farba ako viete priťahuje slnečné lúče a vo vetroni sa potom zbytočne prehrievate, potíte a následne dehydrujete čo vedie k oslabeniu schopností pilotovať so 100 % sústredenosťou

Po skončení letového dňa  je povinnosťou každého v ten deň lietajúceho žiaka, či pilota zúčastniť sa odstrojenia a umytia svojho vetroňa a následné zahangárovanie, ktoré prebieha ako vyhangárovanie pod dohľadom skúsenejších a s ich aktívnou účasťou

Na konci dńa sa obvykle vykonáva poletový rozbor, v rámci ktorého sa analyzuje deň a kladú sa pripomienky a námietky na celodenný priebeh lietania

Tento itinerár nie je náhrada predpisov, ale iba stručné oboznámenie mladých elévov plachtenia so základnými písanými a  nepísanými pravidlami. Keď mi ešte niečo napadne, tak to pridám

Sergej

Letecká škola Martin


comments powered by Disqus