SEMINÁR O BEZPEČNOSTI V CIVILNOM LETECTVE

Gonzo - 13.2.2019
 

Dopravný úrad v spolupráci s LPS SR, š. p. Vás pozývajú na SEMINÁR O BEZPEČNOSTI V CIVILNOM LETECTVE

Kedy: v sobotu 30. marca 2019

Kde:  Agroinštitút Nitra, š.p., Akademická 4, Nitra

Trvanie: 09:00 - 15:30 hod.

Registrácia: 08:00 - 08:55 hod.

Cena: bez poplatku

Pre účastníkov bude zabezpečený obed, dopoludňajší a popoludňajší coffee break.

Prihlásenie: do 17. marca 2019 tu 

Počet miest je limitovanýcomments powered by Disqus