Š-328.329 narazil krídlom pri pristání do konského povozu - Piešťany 1939

Gonzo - 28.9.2020
 

13.9.1939 / Po ukončení fotostrelby išiel pilot na pristánie zo severnej strany letiska v Piešťanoch. Pri pristání pozeral, či nemá pred sebou nejaké prekážky. Videl nejaké vozidlo s koňmi, nevie určite či to bolo to vozidlo ktoré zachytil pri pristání, alebo oráč, ktorý oral na susednej roli. Poneváč bolo skoro bezvetrie a vzduch bol značne prehriaty, snažil sa pristáť hneď na okraj letiska, beztoho, že by bol videl voz, ktorý bol pred lietadlom a ktorý išiel po poľnej ceste u kraja letiska

Tento voz zachytil podvozkom, prevrátil ho a sám s lietadlom zachytil vrtuľou o zem a prevrátil sa (dôsledkom nárazu lietadla do povozu zahynula matka a jej syn)

celý report si prečítajte v Yumpu 

prebrané z ebadatelna.vhu.sk

pozn. Gonzo : report z nehody je vo formáte pdf integrovaný do webstránky pomocou Yumpu, ktorý umožňuje čítať listovaním, prípadne si ho môžete zobraziť vo Full screen formáte, prepínanie formátov nájdete na Yumpu vpravo dole

photo - archív VHÚ Bratislava
photo - archív VHÚ Bratislava
Š-328.329 Š-328.329 havária Š-328.329 Š-328.329


comments powered by Disqus