Š-328.185 sa prevrátil na chrbát po núdzovom pristátí na obilné pole - Spišská N. Ves / 1939

Gonzo - 31.1.2018
 

Letový rozkaz č. 181 : Preveďte let nad mesto Michalovce ako vedúci letúň 3. roja so skupinou letky 12. Bližšie rozkazy obdržíte ústne pred štartom

veliteľ letky 12 - stotn.let. Alois Zmátlo

účel letu :  let v prúdu letky na defilé v Michalovciach

pilot : por. let. p.p.l. Rudolf Galbavý 

pozorovateľ :  por. let. p.l. Ján Pažický

Po štarte (29.6.1939) v 3 člennom roji ako vedúci, začal motor vo výške asi 50 metrov vysadzovať, v tom okamžiku bolo už lietadlo 1.500 m od stredu letiska Spišská Nová Ves východne. Strácal výšku a urobil zatáčku do ľava a pristával do mäkkej pôdy a vysokého obilia. Pri normálnom pristátí následkom mäkkej pôdy a vysokého obilia lietadlo sa prevrátilo na chrbát, pričom sa značne poškodilo, ako je ďalej uvedené

zdroj - ebadatelnavha.vhu.sk

photo - vhu.sk
photo - vhu.sk
Letov Š-328.185 popis fotografie Letov Š-328.185 popis fotografie
Letov Š-328.185 popis fotografie vyšetrovacia správa havárie Letov Š-328.185 letový rozkaz č. 181


comments powered by Disqus