Rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR vo veci : Sociálna Poisťovňa vymáha od plachtárskeho inštruktora doplatenie odvodov

Gonzo - 24.2.2020
 

V roku 2018 (bolo to presne 29. októbra) som publikoval na webe článok s názvom "Sociálna poisťovňa vymáha od plachtárskeho inštruktora doplatenie odvodov" na základe podnetu plachtárskeho inštruktora / živnostníka zo Spišskej Novej Vsi, ktorému prišla obsielka zo Sociálnej poisťovne a jemu sa skokovo zvýšil tzv. systolický krvný tlak

Bez veľkého prekvapenia sa skokovo v krátkej dobe zvýšil systolický krvný tlak viacerým plachtárom / živnostníkom v 3 - 4 Aerokluboch po Slovensku. V rámci programu zdravotnej prevencie s názvom "Udržateľné starnutie" sa mi podarilo stretnúť v Bratislave s p. Brejom, v tom čase predsedom Dopravného úradu SR. Tu nájdete vyjadrenie sa Dopravného úradu SR k tejto dosť výbušnej problematike

Na Slovensku žijú našťastie aj nespolupracujúci jedinci, a jeden z nich - Peter Ille z Aeroklubu Žilina neváhal a podal v tejto veci podnet na Krajský súd. Dnes prišla od neho potešujúca správa vo forme komentu na webe, citujem : 

"Riešil som to cez právničku, v júni 2019 sme napadli rozhodnutie Sociálky žalobou, dnes 24.02.2020 bol súd (KS Žilina) a VYHRALI SME TO !!! Všetky rozhodnutia SP boli zrušené v celom rozsahu a priznané súdne trovy. HOWK !

Ďakujem Gonzo, aj vďaka tvojmu blogu som sa rozhodol do toho ísť. Celá pointa, ktorú vyslovil najvyšší súdny senát SR aj v kauze s lekármi : Sociálna poisťovňa musí skúmať a rozlišovať na základe čoho a koľko si zarobil / nezarobil a až potom rozhodovať, či si, alebo nie si SZČO a vyrubovať odvody

Podľa vyjadrenia GP SR je neprípustný taký výklad Zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého na účely vzniku povinného sociálneho poistenia sa vyžaduje skutočný príjem z podnikania alebo samostatne zárobkovej činnosti získaný v rozhodnom období a pre účely jeho zániku by sa podmienka súvisu skutočného príjmu s podnikaním a inou samostatne zárobkovou činnosťou, ktorým bol príjem dosiahnutý, nevyžadovala a postačovala by existencia nezrušeného oprávnenia. Nesprávnosť daného právneho posúdenia a výkladu ustanovení Zákona o sociálnom poistení nemôže byť prekonaná ani argumentáciou o celostnom posúdení príjmov podľa § 6 ods. 1, 2 ZoDP.

Veľký senát správneho kolégia NS SR v bode 46 Uznesenia VS NS SR vyslovil, že účelom Sociálneho poistenia je viazať účasť na sociálnom poistení na určitý dosiahnutý príjem zo zárobkovej činnosti. A preto - napriek tomu, že Zákon o sociálnom poistení nerozlišuje na účely účasti na sociálnom poistení príjem, ktorý fyzická osoba môže dosiahnuť z viacerých oprávnení – vychádzajúc zo systematického výkladu zákona – samotný status SZČO, teda len splnenie podmienky udelenia oprávnenia, automaticky účasť na sociálnom poistení nezakladá"

--

Nebudem sa tváriť, že tomu podčiarknutému textu úplne rozumiem, ale Peter tvrdí, že je to dobré. Veľmi dobré. Dúfam, že si rozhodnutie GP SR prečítajú aj na Dopravnom úrade SR, a úplne najviac by sa tomu mohli venovať na poschodí s kanceláriami Právneho oddelenia

Len tak - preventívne comments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

Výstava trosiek IL-18 / OK-NAB v Múzeu dopravy

Vážení pozostalí po obetiach leteckého nešťastia na Zlatých Pieskoch z roku 1976, vážení všetci tí, ktorí mi akokoľvek pomohli pripraviť text do knihy o nehode, dovoľte mi poslať vám poslednú pripomienku pozvánky na vernisáž výstavy trosiek z lietadla,...

Gonzo - 11.06.2021
Autori
 

 

 

Sopwith Camel
Foto dňa
Sopwith Camel