Final report DA20 Katana / OK-CLO Myjava

Gonzo - 27.8.2014
 

Dňa 04.08.2014 vykonával pilot na lietadle typu DA-20-A1 Katana, pozn. značky OK-CLO, navigačný let po trati LZIB–Modra–LZTR–Bradlo–Myjava–Bradlo–Vrbové–Leopoldov– Trnava–Cífer–Modra-LZIB. V presne neidentifikovanom čase a mieste z lietadla odpadol prekryt kabíny a pilot sa rozhodol pristáť do terénu. Počas pristátia kolmo na šikmý svah sa lietadlo po dotyku krídla so zemou dostalo do sklzu pričom sa zlomila pravá a predná podvozková noha. Vplyvom následného pohybu lietadla v rozmočenom teréne prišlo k jeho ďalším poškodeniam.

DA20 Katana / OK-CLO DA20 Katana / OK-CLO DA20 Katana / OK-CLO DA20 Katana / OK-CLO
DA20 Katana / OK-CLO DA20 Katana / OK-CLO DA20 Katana / OK-CLO DA20 Katana / OK-CLO


comments powered by Disqus