RAeS light aircraft international design contest

Gonzo - 11.5.2022
 

víťazný návrh el. závodného špeciálu GR-2 IONTREPID z Nového Zélandu z roku 2019

Trochu teraz chytám pozdný vietor, nakoľko Royal Aeronautical Society vyhlásila súťaž, jej plné znezie uvádzam : "RAeS International Light Aircraft Design Competition 2021 - 2022" už nejaký piatok dozadu (22. júna 2021), ale ! deadline pre poslanie súťažného designu je 31. augusta 2022. Nejaký design spiaci v dolnej zásuvke stolu ..

ROYAL AERONAUTICAL SOCIETY

Súťaž je podporovaná Light Aircraft Association (UK) a British Microlight Aircraft Association. Ide v poradí o 5. konštrukčnú / dizajnovú súťaž s cieľom propagácie závažných inovácií lietadiel kategórie General Aviation  

Dizajnér má za úlohu navrhnúť pilotovaný elektrický aeroplán, ktorý dokáže dopraviť pasažiera / nevyhnutné zásoby v rovníkových krajinách z krátkej nespevnenej dráhy (soil airstrip). Cieľom dizajnu má byť dosiahnutie čo najlepšieho pomeru produktivity a užitkovosti aeroplánu 

AformX súťažný návrh elektrického závodného špeciálu slovinského účastníka z roku 2019

Súťažný návrh musí vyhovovať 600 kg hmotnostnému limitu certifikovaných aeroplánov kategórie UL v Európe (microlighty, písané z pohľadu UK), alebo LSA v USA, schopný lietať podľa podmienok VFR. Počíta sa s dobíjaním elektrických batérií na palube aeroplánu pomocou solárnych panelov (fariem), el. batérii / nabíjačiek umiestnených na každom letisku

detailné informácie :

Aptos Blue víťaz dizajnovej súťaže RAeS eVTOL Air Ambulance z roku 2020

maďarská Orca eVTOL ambulancia z roku 2020

GR-2 IONTREPID AformX electric racer Aptos Blue ORCA eVTOL 1024


comments powered by Disqus