Rotorklub ČSSR

Gonzo - 7.8.2015
 

konštrukcia motorového vírnika Aeron, ktorý postavil kolektív poslucháčov VAAZ Brno : Ing. Jiří Valný, Ing. Jiří Tuma, Ing. Josef Hron, Ing. Jiří Findejs, Ing. Petr Stolarik 

Za dobu existencie Rotorklubu boli amatérsky vyrobené mnohé bezmotorové i motorové vírniky a náklady na stavbu neprevyšovali 1.500 - 2.500 Kčs. Nízka nákupná cena vírnikov však nesmie ísť na úkor ich bezpečnosti. Preto komisia vírnikového odboru presadzuje všeobecne cestu odborne skonštruovanej, výpočtami podloženej a kvalitne vyrobenej stavebnice, i keď rýdzo amatérsku stavebnicu nevylučuje v tých prípadoch, kde existujú dobré predpoklady pre stavbu

vírnik Aeron (?) - nie som si tým istý - odlišuje sa tvarom smerovky od fotky v článku, na letisku Žilina - Brezový háj / photos - archív AK Žilina

Na Ministerstve dopravy sa uskutočnili jednania o stavbe a prevádzke bezmotorových vírnikov a boli úspešne ukončené. Vírnikovému odboru je ponechaná kontrola nad stavbou a výuke v pilotáži bezmotorových vírnikov. Lietanie na motorových vírnikoch v ďalšej etape rozvoja vírnikového športu poskytne širokej verejnosti predovšetkým v leteckej turistike, rôznych navigačných súťažiach, rychlostných závodoch a podobne

Vírnikari volajú po povolení vzletov a pristátí z tzv. dočasných plôch. V zimnom období by sa pri použití lyží možnosti lietania ešte podstatne rozšírili akčný program Rotorklubu pre roky 1968 / 1969 :

  • začiatok sériovej výroby stavebnice bezmotorového vírnika KD-67 Ideál a výcvik dostatočného množstva inštruktorov pre vírnikové skupiny
  • v roku 1970 sa vírnikový odbor zameria na urýchlené riešenie otázok motorizácie vírnikov a výroby motorových vírnikov

súčasný stav je nasledujúci : 

bola zahájená výroba prvej série bezmotorového vírnika KD-67 Ideál v množstve 20 kusov, ktorého bude stáť 7.500 Kčs. U motorizovanej verzie vírnika predpokladáme cenu 20.000 - 25.000 Kčs

Druhý vírnik, s ktorým sa počíta pre sériovú výrobu v roku 1970 je motorový vírnik Aeron, ktorý už úspešne lieta, bol predstavený na niekoľkých leteckých dňoch. Jeho cena po dodatočných úpravách (kapotáž, výkonnejší motor, prístroje) sa bude pohybovať v rozmedzí 50.000 - 60.000 Kčs. V cenách za vírniky je zahrnutá vo všetkých prípadoch podniková réžia 300 - 600 %

noviny Aeroklub ČSSR 1968 / 1969

súvisiace články :  

Ako sme vírnili socialistický vzduch

Vírnik z Abrahámu

Rotorklub článok vírnik Aeron Konferencia Rotorklubu vírnik na letisku Žilina - Brezový háj
vírnik na letisku Žilina - Brezový háj vírnik na letisku Žilina - Brezový háj vírnik na letisku Žilina - Brezový háj vírnik na letisku Žilina - Brezový háj


comments powered by Disqus