Replika Caproni Ca-33 a Karol Steklý

Gonzo - 29.4.2021
 

za fotografie ďakujem  Lacovi Zeleňákovi

Karol Steklý po odvode k vojakom / photo - archív pametnaroda.cz

Karol Steklý sa narodil 27. apríla 1921 v Trenčíne / po vzniku Slovenského štátu si zmenil občianstvo z českého na slovenské / október 1942 základná vojenská služba v Novom Meste nad Váhom, 10 mesiacov / ako vojak Slovenskej armády bol odvelený na východný front, neskôr presunutý do Talianska, kde jeho jednotka robila zabezpečovacie a opevňovacie práce / v auguste 1945 sa z Talianska vrátil na Slovensko / po vojne pracoval v baniach na Mostecku, neskôr sa zamestnal v ZŤS v Dubnici nad Váhom / pracoval aj v Sovietskom zväze na montážach, tlmočil talianskym delegáciám / v rokoch 1994 - 2003 pracoval na replike lietadla M. R. Štefánika Caproni Ca-33

vstup do albumu na Google Photos

Už počas vojny sa Karol veľmi zaujímal o stroje a veľa si všímal. Keď spadlo nejaké zostrelené lietadlo v jeho blízkosti, Karol tam vždy šiel. Neskôr sa zaujímal aj o rôzne lietadlá, ktoré boli zostrelené na našom území.

barónka Maria Fede Caproni di Taliedo v Leteckých opravovniach Trenčín (2003)

Po vojne sa stal členom pobočky Leteckého zväzu. V Leteckých opravovniach v Trenčíne pracovala skupina leteckých mechanikov, ktorá reštaurovala historické lietadlá pre múzeum Praha - Kbely. Opravili asi 20 lietadiel. Jeden z pracovníkov, Rastislav Ferlica, prišiel s myšlienkou zostrojiť aj lietadlo Caproni Ca-33, v akom sa generál M. R. Štefánik 4. mája 1919 vracal domov, havaroval a zahynul. Toto lietadlo bolo na Slovensku takmer neznáme a neexistovala k nemu žiadna dokumentácia. Keďže Karol vedel dobre po taliansky, poprosili ho o pomoc pri zháňaní materiálov a dokumentov z talianskych archívov. Zistili, že jediné zachované lietadlo Caproni Ca-33 sa nachádza v múzeu pri Ríme.

kópia výrobného štítku Issota Frascini z Caproni Ca-33 / photo - archív pametnaroda.cz

Karol spolupracoval aj so Stredným elektrotechnickým učilišťom v Dubnici nad Váhom. Škola mala družbu s podobnou školou v Taliansku, a tak im pomáhal tlmočiť. Pri stretnutiach sa zoznámil s leteckým nadšencom Giancarlom Zanardim. Vďaka nemu sa dostali do spomínaného múzea v Ríme a mohli tam zostať neobmedzenú dobu. Pre Talianov bolo tiež zaujímavé podieľať sa na vzniku vtedy už historického lietadla. V časopise „Historické lietadlá“ o nich vyšiel aj článok. Nadšenci z Trenčína chceli zostrojiť autentickú repliku lietadla. O ich snahe sa dozvedela barónka Maria Fede Caproni di Taliedo, dcéra konštruktéra lietadla, a začala im pomáhať. V rôznych skladoch Caproni medzi šrotom objavili jeden originálny motor a chladič, ktoré im barónka zapožičala, a darovala im tri originálne vrtule. Tie sú jediné originálne časti repliky. Barónka konštruktérom poskytla aj veľa cennej dokumentácie a osobne ich prišla v máji 2003 navštíviť do Trenčína. Vtedy prvýkrát ukázali repliku Caproni Ca-33 svetu. Celková stavba lietadla trvala od roku 1994 do roku 2003. Lietadlo je momentálne majetkom Vojenského múzea v Piešťanoch. V súčasnosti sa nachádza vo vstupnej hale Letiska M. R. Štefánika v Bratislave.

mapa z talianskeho archívu / photo - archív pametnaroda.cz

smer vetra a trasa letu Štefánikovho Ca-33

Karol sa zaujímal nielen o stavbu repliky lietadla, ale aj o okolnosti havárie, pri ktorej M. R. Štefánik zahynul. V talianskych archívoch sa dopátral k dokumentom, z ktorých vyplýva, že pád lietadla zapríčinilo nepriaznivé počasie. Počas pristávacieho manévru ich zanášal vietor a namiesto 350 metrov sa točilo až na troch kilometroch. Výsledkom Karolovho pátrania je aj publikácia „Letec Štefánik a Caproni“, do ktorej sústredil všetky vtedy dostupné oficiálne informácie. „Postupom doby sa mi však zdajú málo pravdepodobné,“ dodáva.

článok je krátený - v plnom znení ho nájdete na webe pametnaroda.cz

pametnaroda.cz je projekt neziskovej organizácie Post Bellum

súvisiace články : 

Replika Caproni Ca-33 gen. M.R.Štefánika na Bratislavskom hrade / 2005 

Replika Caproni Ca-33 na letisku M.R.Štefánika

photo - archív Laco Zeleňák
photo - archív Laco Zeleňák
replika Caproni Ca-33 barónka Maria Fede Caproni di Taliedo kópia výrobného štítku motoru Issota Fraschini kópia mapy z talianského archívu


comments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

Výstava trosiek IL-18 / OK-NAB v Múzeu dopravy

Vážení pozostalí po obetiach leteckého nešťastia na Zlatých Pieskoch z roku 1976, vážení všetci tí, ktorí mi akokoľvek pomohli pripraviť text do knihy o nehode, dovoľte mi poslať vám poslednú pripomienku pozvánky na vernisáž výstavy trosiek z lietadla,...

Gonzo - 11.06.2021
Autori
 

 

 

Follow me
Foto dňa
Follow me