Rekonštrukcia budovy AK Nitra - Janíkovce

Gonzo - 3.3.2021
 

Rekonštrukca budovy a letištnej veže začala podaním žiadosťi zo strany Aeroklubu Nitra o finančný príspevok vo výške 160 tis EUR. Výzvu zverejnil Slovenský olympijský a športový výbor na svojom webe. Finančné prostriedky boli určené v prospech neolympijských športov. Napísali sme projekt zameraný na rekonštrukciu administratívnej budovy, veže letiska, a jej vybavenia. Naše letisko v Janíkovciach má dlhoročnú športovú tradíciu, a tak sme predpokladali, že spĺňame podmienky výzvy SOV. 

Schválenie finančného príspevku bolo síce veľmi potešujúce, ale len do výšky 80 tis. EUR. Projekt bolo nutné okresať. Zredukovali sme to tak, že z rekonštrukcie administratívnej budovy zostalo len zateplenie fasády. Interiér veže sa vybavil lacnejšou variantou. Nasledoval prieskum trhu a verejné obstarávanie, ktoré som nechal spraviť skúsenej firme.

Ešte k tomu prieskumu trhu. Ceny lietali šialene, dostával som ponuky, ktoré boli o 100 % vyššie, ako bola nakoniec realizačná cena. Pri samotnej realizácii zateplenia fasády samozrejme vznikli dodatočné náklady na opravu elektrických rozvodov, plynu, osvetlenia a klampiarskych prác. Pri realizácii takýchto projektov významnú rolu zohráva aj to, čo si dokážu členovia Aeroklubu spraviť sami

vstup do albumu na Google Photos

Pomohli sme si hlavne demolačnými prácami a presunmi hmôt. Práce na zateplení budovy začali koncom Septembra 2020 a ukončené boli pár dní pred Vianocami. Rekonštrukcia veže zostala v réžii Aeroklubu. Likvidácia starej omietky, demontáž okien, likvidácia balkónu a starej dlažby, to všetko sme si urobili sami. Tak isto v réžii AK zostala inštalácia sádrokartónov a podlahy. Momentálne sú všetky práce takmer ukončené. 

Tento týždeň očakávame dodávku termovíznej kamery, normálnej kamery, otočného kĺbu a počítača. Termovízia je potrebná súčasť technického vybavena pre lietanie VFR noc, pomocou nej sa sleduje pohyb osôb a zveri v okolí letiska. Pevne verím, že VFR noc v krátkej dobe rozbehneme. To, že sme dostali finančnú podporu od Slovenského olympijského a športového výboru je prekvapujúce. Veľká vďaka patri ľudom, ktorí nám ju poskytli. 

Letisko je súčasťou dopravnej infraštruktúry a jeho prevádzku platia členovia Aeroklubu zo svojich členských príspevkov. Všetky kompetentné orgány od mesta Nitra, cez samosprávny kraj, Ministerstvo dopravy SR dávajú ruky preč od financovania akýchkoľvek aktivít letiska čo najďalej. Pritom nitrianske letisko bolo postavené pred takmer šesťdesiatimi rokmi. 

Hangár a administratívna budova prakticky od tých čias nezaznamenali žiadnu rozsiahlejšiu investíciu, ktorá by ich pomohla udržať v prevádzke. Uvedená rekonštrukcia prišla skutočne v hodine dvanástej. Opadávajúca omietka už nechránila nosnú konštrukciu, čo by v konečnom dôsledku viedlo k rozpadu budovy a jej likvidácii.

Rasťo Šišovský

predseda Aeroklubu Nitra

súvisiace články : 

AeroBistro Nitra

Na nitrianskom letisku sa pripravuje výstavba hangárov a buduje infraštruktúra pre nočné lietanie

Prenosné svetelné návestidlá RAYBOND

photos - Rasťo Šišovský
photos - Rasťo Šišovský
Aeroklub Nitra - Janíkovce Aeroklub Nitra - Janíkovce Aeroklub Nitra - Janíkovce Aeroklub Nitra - Janíkovce
letná záhrada Aeroklub Nitra - Janíkovce Aeroklub Nitra - Janíkovce Aeroklub Nitra - Janíkovce


comments powered by Disqus