Prvý letecký deň na Slovensku / 1914

Gonzo - 20.4.2013
 

Lietadlo Andreja Kvasa na leteckom meetingu v Piešťanoch (z originálnej snímky, ktorú vlastní Balneologické múzeum v Piešťanoch prefotografoval Štefan Androvič)

Rád by som niečo porozprával o prvom leteckom meetingu na Slovensku. Patrí do dejín slovenskej aviatiky. Je potrebné o tejto téme obšírnejšie si pohovoriť, lebo sám som o tejto kapitole nášho letectva čítal veľmi málo a pritom sa blíži jej sedemdesiatka. Tento meeting sa uskutočnil v roku 1914 v Piešťanoch

zdroj - FB stránka mesta Piešťany

Aviatika sa dostala do Uhorska pomerne rýchlo. Boli aj tu počiatočné pokusy, ale o skutočný rozmach aviatiky v Uhorsku sa zaslúžil práve Blériot, ktorý preletel cez kanál La Manche 25. júla 1909. Blériot pricestoval do Budapešti a na Rákosmezmo predviedol svoje umenie 18.10.1909

Senzácia na Rákosmezmo vzpružila záujem verejnosti o lietanie natoľko, že Aeroklub v Uhorsku už v roku 1910 usporiadal na tom istom mieste meeting, na ktorom vystúpil Aladár Koch Zsélyi, rodák z Bušiniec

Potom sa už letecké dni na Rákosmezmo opakovali častejšie a v roku 1914 sa skutočnil takýto meeting aj na Slovensku, v chýrnom kúpeľnom meste Piešťany. Organizátorom tohto leteckého dňa bol vynálezca prvého vrtulníka na svete, Štefan Petróczy z Granča - Petroviec

prvé lietadlo v bývalom Uhorsku, prototyp lietadla Aladára Zsélyi / 1912

Policajné riaditeľstvo v Budapešti vtedy zakázalo ďalšie meetingy na Rákosmezmo s odôvodnením, že tamojší priestor nie je ohraničený ani oplotený, že sa tam ľahko môže stať nešťastie. Keď chcel Aeroklub ohradiť letisko " ohradili sa vojenské vrchnosti ". Bolo teda treba usporiadať inde. Vtedy náš krajan navrhol mesto, ktoré malo vo svete meno - Piešťany. Vedenie Aeroklubu návrh prijalo a tak bolo rozhodnuté usporiadať letecký deň 26.7.1914 v Piešťanoch

 
                      
Štefan Petróczy a celý usporiadateľský štáb začali organizovať podujatie s plnou vervou. Zjavili sa správy v novinách, zjavili sa plagáty a informačné letáky. Obecenstvo sa malo dozvedieť, že sa bude pretekať v 3 och disciplínach, vo výškovom lete, lete na čas a v lete na rýchlosť. Prvá cena v každej kategórii predstavovala 800 Kčs (v roku 1914 ešte neexistovala mena Kčs, predpokladám, že sa jedná o spätný prepočet - pozn. Gonzo), druhá cena - 300 Kčs, tretia cena - 200 Kčs. Okrem toho boli vyhlásené aj iné ceny, napr. za usilovnosť. Vstupné na letecký deň bolo vo výške : 4 Kčs - lóža na letisku, 2 Kčs- sedadlá, 1 Kčs - státie, na brehu Váhu 0,60 Kčs. Noviny navyše ohlasovali, že Štefan Petróczy bude pri tejto príležitosti aj prednášať, pričom sa budú premietať aj obrazy dokumentujúce vývoj balonistiky. Záujem o letecký meeting bol hneď od začiatku veľmi veľký
 
Do súťaže sa prihlásili títo piloti  :                                                                              
  • Viktor Vittman
  • Anton Lányi
  • Andrej Kvas
  • Jozef Tóth z Lučenca
  • Július Minár 
  • Štefan Petróczy
 
 
Aviatici zašlých čias, zborník profilov starých aviatikov  / práca Aurela Rumanovského
 
                                             Cyprián Jasge 
                                           Andrej Kvas
                                           Karol Kasala
                                           Karol Gabula
 
 
z archívnych materiálov spracoval  I. Hlaváč / Nitra 1983
 
Vittman ohlásil, že bude lietať na stroji " Lohner " s motorom o výkone 90 hp. Taký istý stroj oznámil aj Anton Lányi. Andrej Kvas a Jozef Tóth dali vedieť, že budú lietať na stroji vlastnej konštrukcie a 19 ročný Július Minár, ktorého pokladali za Kvasovho odchovanca, tento sa rozhodol lietať na stroji vyrobenom v továrni bratov Létayovcov, ktorého každá súčiastka vraj bola vyrobená v Uhorsku. Len Petróczy neoznačil typ stroja, na ktorom bude lietať, vraj to urobí dodatočne neskôr
 
Boli aj známe súťažné podmienky. Pri výškovom lete sa požadovalo ako minimum 600 metrov, trať letu na vzdialenosť Piešťany - Ostrov a späť, rýchlosť mala byť aspoň 75 km / hod. Na golfovom ihrisku v Piešťanoch postavili provizórne hangáre, kde umiestnili prichádzajúce stroje. Prvé dojmy z meetingu očakávaného od začiatku s veľkým nadšením, neboli dobré. Štefana Petroczyho povolali narukovať a tohneď  bez odkladu. Nemohol usporiadať ani propagačnú prednášku, ani sa nemohol zúčastniť preteku. Predchádzajúce dni pršalo, aj celková nálada bola pochmúrna. Po čerstvej zvesti po Atentáte v Sarajeve takmer každý očakával vojnu. Pršalo aj v deň pretekov, ale len predpoludním, neskôr sa obloha ako tak vyjasnila a vedenie podujatia sa rozhodlo, že letecký deň sa uskutoční hoci aj s oneskoreným začiatkom. Napriek týmto neblahým  znameniam, prišlo na meeting veľmi veľa ľudí. Koniec koncov, veď také čosi tu ľudia ešte nevideli
 
 
  slovenský pilot Andrej Kvas (v bielych nohaviaciach) zapaľuje svoj stroj, na snímke vpredu je Július Minár, víťaz leteckého dňa v Piešťanoch
 
Prvý vzlietol Vittman. Odštartoval bezchybne a jeho stroj sa čoskoro stratil medzi oblakmi, ktoré ešte ostali aj po vyjasnení oblohy. Ešte pred Vittmanom predvádzal však ukážkový let Štefan Doboš, známy pilot, ktorý sa nezúčastnil na pretekoch (bol to ten Doboš, ktorý počas republiky rád previezol lietadlom ponad front ľudového komisára Samuleyho do Kijeva, odkiaľ sa potom dostal do Moskvy a po boku L. sa zúčastnil na prvomájovom sprievode v Moskve)
 
Po Vittmanovi vzlietol Július Minár. Jeho let očakávali so záujmom, pretože bol najmladší medzi pretekármi. Aj Minárovi sa štart vydaril a jeho stroj sa čoskoro stratil medzi oblakmi. Postupne vzlietli aj ostatní pretekári vrátane Andreja Kvasa. Kvas sa však čoskoro vrátil a vzdal sa ďalších pretekov. Pokladal svoj motor za málo výkonný. Ján Zirkay vyslaný redaktor časopisu " Nytravármegye ", napísal v júlovom čísle, na okraj Kvasovej rezignácie toto : " Najboľavejším miestom bolo úsilie Kvasa - ani jeho nadanie, ani jeho silná vôľa nevedeli prekonať slabosť motora, musel sa vrátiť na zem " Bol ustatý a vyčerpaný. Škoda. Nadaný pilot - slabý motor
 
 
pilotný preukaz Andreja Kvasa / Andrása Kvasza, z archívu Aurela Rumanovského
 
Kvas nemal financovateľa. Stroje si zhotovoval s vynaložením tých pár halierov, ktoré si vyzbieral pri ukážkových akrobatických letoch v mestách v Maďarsku a na Slovensku. Mohol si kúpiť len taký motor, na aký mu prostriedky stačili. Povedzme si však, aké boli výsledky prvého leteckého meetingu na Slovensku. Zrodil sa nový výškový rekord
 
 
Dosiahol ho Vittman vzletom do výšky 2.200 metrov, čím prekonal poslednú výšku Dobošovu, ktorá bola 1850 metrov. Získal prvú cenu 800 Kčs a patrón pretekov hlohovecký gróf Erdody pridal k tomu z vlastných prostriedkov 500 Kčs. Druhý v poradí Július Minár dosiahol výšku 1.050 metrov. Preteky na čas vyhral Kvasov odchovanec a spolupracovník Július Minár. Absolvoval určenú vzdialenosť za jednu hodinu, 1 minútu a 50 sekúnd. Vittman a Lányi nasledovali po ňom. Preteky v rýchlosti vyhral Vittman, druhú a tretiu cenu neudelili. Július Minár získal osobitnú cenu aj za svoj stroj 
 
 
Sumy nevyplatených cien pridali k cene za usilovnosť. Z tejto ceny získal Vittman 749 Kčs, Minár 726 Kčs, Lányi 386 Kčs a Kvas 199 Kčs. Podľa dohody o delení zisku z leteckého dňa mal Aeroklub nárok na 33 % podiel, piloti 67 %. Z týchto prostriedkov získal Vittman 3349 Kčs, Minár 2429 Kčs, Lányi 786 Kčs, Doboš 422 Kčs a Kvas 399 Kčs
 
 
Ceny sa odovzdávali v piešťanskom hoteli " Thermia " na slávnostnom zasadnutí. V závere leteckého dňa nasledoval po pretekoch letecký ples. Piešťany sa takto zapísali do dejín nášho letectva a udržali si tradíciu v tomto ohľade dodnes. Pokiaľ ide o hlavných aktérov podujatia, piešťanský letecký deň finančne najviac prospel Vittmanovi. Tento sa však žiaľ zo získaných peňazí dlho netešil. Dňa 9.mája 1915 havaroval v Asperne (Rakúsko), pri tejto nehode zahynul
 
Česť a večnú pamiatku našich zašlých aviatikov
 
súvisiace články :
 
Štefan Petróczy           
Replika draťáku Andreja Kvasa                   
 
Letecký deň v Piešťanoch / 1914 pilotný preukaz Andreja Kvasa Aladár Koch Zséliy lietadlo Andreja Kvasa v Piešťanoch
Andrej Kvas Andrej Kvas zapaľuje svoj stroj prototyp lietadla A. Zsélyi / 1912 Aviatici zašlých čias


comments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

Civilné letisko Piešťany - kniha Mariána Koricinu

Autorom knihy je dlhoročný zamestnanec piešťanského letiska pán Marián Koricina, ktorý tu odpracoval 25 rokov. Letisko mu za ten čas prirástlo k srdcu natoľko, že po odchode do dôchodku sa rozhodol spísať jeho bohatú históriu. Pri písaní knihy...

Gonzo - 23.10.2021
Autori
 

 

 

Fox / OM-M011
Foto dňa
Fox / OM-M011