Prvý let Perlanu 2 s pretlakovou kabínou

Gonzo - 2.3.2016
 

zadný sitz  photo - Tim Gardner / FB.com

28. február 2016 sa zapíše do histórie ako deň prvého letu Perlanu s pretlakovou kabínou.  Ide o projekt podporovaný firmou Airbus, métou ľudí stojacich za týmto projektom je dosiahnuť na vetroni  výšku 90.000 feet vo vlne v Južnej Amerike.

Na tablete Samsung upevnenom vľavo na prístrojovke je zobrazený pohľad kamery umiestnenej na chvoste vetroňa. Vpravo na obrazovke s nápisom Perlan sa zobrazujú dáta životných funkcií pilotov. Pohľad zo zadného sitzu je len o čosi lepší, aký mal Lindberg zo svojho aeroplánu " Spirit of St. Louis " počas preletu Atlantiku

Zverejnené fotografie sú zároveň aj prvé photos, ktoré ukazujú vnútro kabíny výškového vetroňa / špeciálu Perlan 2

predný sitz v cockpite Perlanu 2 /  photo  -  bendbulletin.com

pohľad zo zadného sitzu Perlanu 2 počas letu, prístroje ukazujú výšku 10.442 feet / photo - Tim Gardner

 

po pristáti prvého letu Perlanu 2 z pretlakovanou kabínou, vpravo - pilot Tim Gardner / vľavo Jim Payne - šéfpilot programu Perlan

zadná prístrojová doska Perlanu 2 pred osadením prístrojmi  / photo - digitaltrends.com

photo - digitaltrends.com

súvisiace články :

Perlan 2 vetroň pre lety nad  90.000 feet

Úspešný prvý let Perlanu 2

photo - Tim Gardner / FB.com
photo - Tim Gardner / FB.com
pohľad zo zadného sitzu pilota Perlanu 2 pred štartom pohľad zo zadného sitzu pilota Perlanu 2 počas letu pohľad z predného sitzu pilota Perlanu 2 prístrojová doska zadného sitzu Perlanu 2 pred osadením prístrojov
Jim Payne a Tim Gardner Perlan 2 / photo - digitaltrends.com Perlan2 / photo - digitaltrends.com bočný pohľad zadného pilota z Perlanu 2


comments powered by Disqus