Prvé lietadlo v Nitre / 1914

Gonzo - 28.4.2013
 

za materiál ďakujem stránke Klubu priateĺov starej Nitry na FB

Do histórie techniky a letectva v Nitre sa zlatými písmenami zapísalo prvé zosadnutie lietadla s aviatikom Andrejom Kvasom a tiež lietadlo Štefana Doboša - pred sedemdesiatimi rokmi 26.7.1914. Tak je to v spisoch dôverného archívu hlavného župana Nitrianskej župy pod č. 298 a 359 z roku 1914 (Štátny oblastný archív Nitra). Ako prišlo k tejto senzácii ? Nitriansky týždenník Nitramegyei szemple už v polovici júna 1914 písal, že má prísť do Nitry chýrny letec Andrej Kvas. Niekedy pred 19. júlom obzerali Nitrania lietadlo s menom "Kvasz Andrász" naložené na nákladnom vagóne v Košúte na železničnej stanici, ktoré si poslal A.Kvas po železnici z Pešti do Piešťan na "Letecký deň" ( bol v Piešťanoch 22.júla 1914 ). Tam sa vtedy pretekalo šesť známych letcov v letoch do výšky, dĺžky času a akrobaciách. To boli výkony ! Ing. Wittman priletel až z Viedne do Piešťan, kde vyletel do výšky 2260 metrov ... letec Minár udržal sa vo vzduchu 62 minút ... aviatici Kvas a Doboš ukazovali vzrušujúcu akrobáciu
 
 
 
Lenže vo chvíli, keď prebiehali ukážky leteckého programu došla do Piešťan strašná zvesť o vypovedaní a začatí I.svetovej vojny. Ľud sa rozišiel a piloti hneď odlietali z Piešťan. Andrej Kvas so svojím lietadlom vlastnej konštrukcie, čo mal silu 35 koní, pri odlete do Budapešti musel pristávať v Hlohovci, Nitre, Ostrihome, Vyšehrade a Vacove, lebo jeho stroj nevydržal by let jedným dúškom
 
Nitriansky týždenník Nyitramegyei szemle píše o zosadnutí lietadla Andreja Kvasa v Nitre v čísle 31 z 2.augusta 1914, že po ukážkových letoch v Piešťanoch priletel do Nitry a tu aj zosadol 26.7. na svojom jednoplošníku na lúkach pri rieke Nitre pri Gisserovom kúpeli (Číneš). Ľudia sa čudovali a postávali po uliciach, keď ho videli prilietavať nad železničnou stanicou. Pri oprave stroja mu pomáhal Nitran  Karol Kasala
 
 
pamätná tabuľa je umiestnená v Trenčíne na stene evanjelického kostola
 
Po nabratí benzínu na druhý deň, 27.júla, skoro zrána odletel preč ponad Krškany do Budapešti. A tak nútené zosadnutie Kvasovho jednoplošníka na nitrianskych Dolných lúkach stalo sa historickým prvenstvom letectva v Nitre, a pripomíname si jeho 70. výročie
 
súvisiace články :
 
 
photo - wikipedia.org (Fortepan)
photo - wikipedia.org (Fortepan)
aeroplán Andreja Kvasa Prvé lietadlo v Nitre článok


comments powered by Disqus