† prof. Ing. Jaroslav Tichý CSc.

Gonzo - 23.3.2013
 

 
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 20.marca dotĺklo srdce
 
 
 prof. Ing. Jaroslava  Tichého, CSc.
 
 
ktorý bol členom SLOVENSKÉHO  NÁRODNÉHO AEROKLUBU, z ktorého bol kolektívne preregistrovaný do  BRATISLAVSKÉHO  KRAJSKÉHO    AEROKLUBU ZVÄZARMU - ostatne ako všetci  vtedajší členovia SNA  a to k termínu   1.1.1953
 
Ing. Tichý pôsobil v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch v AEROKLUBE BRATISLAVA  ako učiteľ lietania, ďalej  ako vynikajúci letecký akrobat  a  štátny reprezentant v akrobacii na bezmotorových lietadlách v disciplínach: sólo akrobacia, lanová akrobacia, skupinová akrobacia
 
Ďalej  pôsobil ako učiteľ akrobacie na bezmotorových lietadlách - kvalifikácia: -  INŠTRUKTOR  I. TRIEDY  a tiež aj :  -  INŠTRUKTOR PRE VÝCVIK  NA  JEDNO A VIAC-MOTOROVÝCH  LIETADLÁCH
 
Bol aj vynikajúcim teoretikom - asi pred desiatimi rokmi vydal  knihu s mimoriadne náročnou tematikou " AERODYNAMIKA  A MECHANIKA  LETU ", ktorá je pravdepodobne  jedinou  vysoko odbornou  publikáciou tohto druhu  v slovenskom jazyku
 
Profesor Ing. Jaroslav Tichý, CSc.  bol celý život verný svojej  ALMA MATER.   Hneď po ukončení štúdia nastúpil na katedru  SPAĽOVACÍCH MOTOROV  a pracoval  na tejto katedre až do posledného úderu jeho srdca
 
Za svojej pôsobnosti na tejto katedre vybudoval špecializáciu " STAVBA  LODÍ ", ktorá fungovala ako jediná v Československu a stále ešte  funguje. Vychovali tam desiatky odborníkov -  špecialistov na stavbu lodí
 
Posledná rozlúčka s našim zosnulým priateľom,  sa bude konať na Martinskom  cintoríne v Bratislave
 
v stredu, 27. marca  2013  o 11:45 hod.

Ing.   Miloslav Ort,  CSc.
BRATISLAVSKÝ  LETECKÝ   VETERÁN  KLUB
 


comments powered by Disqus