Pristátie do terénu L-23 / OK-0202 Brzice

Gonzo - 26.8.2016
 

photo - Daniel Rybka / planes.cz

V průběhu soutěžního letu se pilotka dostala na trati návratu na LKDK do oblasti bez výstupných proudů, neměla dostatečnou výšku na dokončení soutěžní úlohy a byla nucena přistát mimo letiště do terénu.

Příčinou nehody bylo nevhodné rozhodnutí pilotky vyhledat stoupavý proud místo včas provedeného přistání do terénu. Spolupůsobícím faktorem byla větší výška porostu na ploše v místě dosednutí kluzáku.

zdroj - uzpln.cz / publikované - 24.8.2016

photo - Daniel Rybka / planes.cz
photo - Daniel Rybka / planes.cz


comments powered by Disqus