Odznaky Masarykovy Letecké Ligy

Gonzo - 29.6.2019
 

Ústredie M.L.L. vydalo celkom 6 druhov odznakov, podľa poradia sú to v ľavom stĺpci : 

  • členský odznak razený z kovu môže nosiť každý člen M.L.L.
  • odznak funkcionára  má rovnaký, len trochu zmenšený tvar členského odznaku. Pole vymedzené kruhom a písmenami MLL je vyliate modrým smaltom. Tento odznak smú nosiť len funkcionár M.L.L. aj to len po dobu jeho funkčného obdobia. Ukončenie funkcie znamená stratu prába nosiť tento odznak
  • odznak pre funkcionárov odborov - súhlasí tvarom i prevedením s predošlým odznakom, nachádzajú sa na ňom ešte počiatočné písmená odborov, napr. PO (plachtový odbor), DO (dorastenecký odbor) a podobne, v pravom stĺpci sú odznaky
  • čestná roseta M.L.L. (roseta - ružica v slovenčine) má modrú farbu s malým strieborným, alebo zlatým znakom M.L.L.
  • strieborné rosety (ružice) uďeluje ústredný výbor M.L.L. na návrh držiteľa striebornej rosety za význačnú aktivitu v ústredí, župe, alebo miestnej skupine, každý pred predložením ústrednému výboru musí byť doporučený ešte 4 držiteľmi striebornej rosety. Ktorákoľvek organizácia M.L.L. môže navrhnúť člena pre udelenie striebornej rosety iba prostredníctvom držiteľa rosety. Každé takéto pojednávanie je prísne dôverné / Podmienkou pre udelenie striebornej rosety je 5 ročná nepretržitá činnosť vo výkonnej funkcii, alebo získanie 100 nových členov, alebo založenie 5ich skupín, alebo iná činnosť / čin majúci význam pre rozvoj a oragnizáciu M.L.L.
  • zlatú rosetu uďeluje ústredné valné zhromaždenie na základe odporúčania ústredného výboru. Môže byť udelená iba držiteľovi striebornej rosety. Podmienkou pre návrh na udelenie je buď 5 ročná činnosť v ústrednom, alebo župnom výbore, alebo najmenej 10 ročná činnosť v miestnej skupine
  • odznak plachtového odboru nosia členovia odboru
  • pilotný odznak plachtára je guľatý, modro smaltovaný s bielo-červeným okrajom. Uprostred odznaku sa nachádzajú jedna až tri čajky podľa stupňa plachtárskej skúšky

členský a funkcionársky odznak M.L.L. / photo - numfil.com

zdroj - časopis LETEC 3 / 1936  digitalniknihovna.cz

niekoľko hesiel z výcviku M.L.L. 

" Byls již někdy spálen lanem ? Nepřetahuj tedy při startu. Otisky startovacího kroužku také na zádech nepúsobí ornamentálně "

" Ošetřuj letadlo, jinak budou ošetřovat Tebe "

" Uvazuj se před startem. Lety bez kluzáku už nejsou tak příjemné "

" Věř slovúm učitele. Zažije často víc strachu než ty sám "

súvisiace články : 10 let hospodaření Masarykovy Letecké Ligy

photo archív - Števo Šutta
photo archív - Števo Šutta
členské odznaky M.L.L. odznaky M.L.L. členský a funkcionársky odznak M.L.L. / photo - numfil.com


comments powered by Disqus